Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/12124
Назва: Дієвість кредитного механізму в економіці України
Інші назви: Efficiency of credit mechanism in Ukraine’s economy
Автори: Гуцал, Ігор Степанович
Hutsal, I. S.
Ключові слова: кредит
кредитна політика
кредитні відносини
кредитний механізм
кредитні ресурси
кредитний портфель
процес кредитування
кредитоспроможність
Дата публікації: 2004
Бібліографічний опис: Гуцал, Ігор Степанович. Дієвість кредитного механізму в економіці України [Текст] : дис... д-ра екон. наук: 08.04.01 / Гуцал Ігор Степанович ; Київський національний економічний ун-т. - К., 2004. - 425 с.
Короткий огляд (реферат): АНОТАЦІЯ Гуцал І.С. Дієвість кредитного механізму в економіці України. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.04.01 – Фінанси, грошовий обіг і кредит. – Київський національний економічний університет, Київ, 2004. Здійснено теоретико-методологічне дослідження функціонування кредитного механізму в умовах трансформаційної економіки, що забезпечує розв’язання певною мірою проблем організації та управління кредитними відносинами на макроекономічних та мікроекономічних рівнях. Зокрема, обґрунтовано склад і структуру кредитного механізму як форму реалізації кредитної політики як на макроекономічних, так і на мікроекономічних рівнях. Запропоновано мотиваційні підходи до реалізації кредитних відносин суб’єктів кредитного механізму, які полягають у виробничій необхідності, комерційній доцільності та у фінансовій можливості, що сприяє прогнозуванню та формуванню кредитного портфеля та ресурсного його забезпечення. Досліджено вплив загальноекономічних та внутрішньо економічних факторів на стратегію та тактику кредитної політики комерційних банків на кредитному ринку. Запропоновано модель структури кредитного портфеля, яка дозволяє сегментувати кредитний ринок та адаптувати його до розвитку конкретного регіону. Розроблені методи прогнозування кредитних ресурсів для забезпечення формування кредитного портфеля комерційних банків. Запропоновано кількісні показники параметрів ефективності кредитних відносин як для кредиторів, так і для боржників, що сприятиме дієвому функціонуванню кредитного механізму. Досліджено практику кредитування комерційними банками суб’єктів господарювання, на основі якої розроблені рекомендації щодо вдосконалення практики оцінки кредитоспроможності клієнтів, параметрів участі кредиту в кругообігу обігових коштів та розмежування функцій підрозділів банку в процесі кредитування. Ключові слова: кредит, кредитна політика, кредитні відносини, кредитний механізм, кредитні ресурси, кредитний портфель, процес кредитування, кредитоспроможність. ANNOTATION Hutsal I. “Efficiency of credit mechanism in Ukraine’s economy”. Manuscript. Dissertation for Doctor’s Degree in Economics, speciality – 08.04.01 – Finances, Monetary Circulation and Credit – Kyiv National Economic University, Kyiv, 2004. There has been carried out the theoretically methodological investigation of credit mechanism in conditions of transformation economy that provides to some extent problems solution of organization and management of credit relations on macro and micro economic levels. Particularly there has been substantiated the composition and structure of credit policy realization on macro and micro economic levels. In the work we have proposed motivation approaches as for realization of credit relations of credit mechanism subjects consisting in production necessity, commercial expedienty and financial possibility that help foreseeing and formation of credit portfolio and recourse providing. There has been also investigated the impact of general economic and internal economic factors on strategy and tactics of commercial banks credit policy at the credit market. There has been proposed a model of credit portfolio structure that enables to segment credit market and adapt it to a certain region development. There have been worked out the ways of credit recourses predictions for providing commercial bank’s credit portfolio formations. In the research we proposed quantitative in dices of determination of credit relations effectioness for creditors and debtors, promoting effective credit mechanism function. There has been fulfilled a research as for the credit practice the subjects economy by the commercial banks and on this base certain recommendations have been worked out as for improvement of practice assessment of clients’ credit capability, indices of credit participation during monetary circulation and delimit of banks units function in the process of crediting. Key words: credit, credit policy, credit relations, credit mechanism, credit recourses, credit portfolio, crediting process, credit capability.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/12124
Розташовується у зібраннях:Дисертації

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
дис Гуцал.pdf2.67 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.