Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/865
Назва: Облік і аналіз процесу постачання матеріальних цінностей
Інші назви: Accounting and analysis of material assets supply
Автори: Зарудна, Наталія Ярославівна
Zarudna, Nataliya Yaroslavivna
Ключові слова: процес постачання
the process of supply
облік
accounting
аналіз
analysis
обліково-аналітичне забезпечення
accounting and analytical support
облікова політика
accounting policy
витрати
expenses
інформаційні системи
information systems
модель
model
Дата публікації: 2013
Бібліографічний опис: Зарудна, Наталія Ярославівна. Облік і аналіз процесу постачання матеріальних цінностей [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Наталія Ярославівна Зарудна. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013. - 215 с.
Короткий огляд (реферат): АНОТАЦІЯ Зарудна Н. Я. Облік і аналіз процесу постачання матеріальних цінностей. - На правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). - Тернопільський національний економічний університет Міністерства освіти і науки України, Тернопіль, 2013. У дисертації досліджено теоретико-методичні основи обліку та аналізу процесу постачання і трансакційних операцій. Удосконалено економічну сутність визначення процесу постачання матеріальних цінностей і його трансформацію в обліковій системі. Подано інтерпретацію логістичних і трансакційних витрат та визначено їх місце у процесі постачання. Побудовано схему обліково-аналітичного забезпечення управління процесом постачання у пивоварній галузі. Розглянуто питання цінової та облікової політики щодо операцій, пов'язаних з придбанням матеріальних цінностей, організації обліку витрат із матеріального забезпечення на пивоварних підприємствах, транспортно-заготівельних та складських витрат, а також використання сучасних обліково-інформаційних систем у сфері ресурсного забезпечення. Визначено передумови та методику аналізу ефективності процесу постачання для моделювання стратегії ресурсного забезпечення пивоварного підприємства. Ключові слова: процес постачання, облік, аналіз, обліково-аналітичне забезпечення, облікова політика, витрати, інформаційні системи, модель. ANNOTATION Zarudna N. Y. Accounting and analysis of material assets supply. -Manuscript. The thesis to obtain the scientific degree of candidate of economic sciences, specialty 08.00.09 - accounting, analysis and audit (by branches of economic activity). -Ternopil National Economic University of Ministry of Education and Science of Ukraine, Ternopil, 2013. The thesis deals with the theoretical and methodological basis of accounting and analyzing procurement process and transaction operations. Improved economic substance defining the supply of tangible assets and its transformation into the accounting system. Posted interpretation logistics and transaction costs and define their place in the supply chain. A scheme of accounting and analytical support for managing supply in the brewing industry. The problem of pricing and accounting policy in respect of transactions relating to the acquisition of wealth, of cost accounting of material support for breweries, transport and procurement and storage costs, and the use of modern accounting and information systems in the resources. Preconditions and methods of analyzing the effectiveness of the delivery of the strategy for resource modeling software brewery. Key words: the process of supply, accounting, analysis, accounting and analytical support, accounting policy, expenses, information systems, model.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/865
Розташовується у зібраннях:Дисертації

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Зарудна Н.Я._дисерт.pdf2.08 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.