Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/864
Назва: Бюджетний контроль в умовах ринкової економіки України
Інші назви: The budget control in the conditions of the market economy of Ukraine
Автори: Гупаловська, Мирослава Богданівна
Hupalovska, Myroslava Bogdanivna
Ключові слова: державний фінансовий контроль
state financial control
бюджет
budget
бюджетний контроль
budget control
система бюджетного контролю
budget control system
контролюючий орган
control body
бюджетне правопорушення
budget offence
ефективність бюджетного контролю
budget control efficiency
бюджетне законодавство
budget legislation
Дата публікації: 2012
Бібліографічний опис: Гупаловська, Мирослава Богданівна. Бюджетний контроль в умовах ринкової економіки України [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Мирослава Богданівна Гупаловська. - Тернопіль : ТНЕУ, 2012. - 210 с.
Короткий огляд (реферат): АНОТАЦІЯ Гупаловська М.Б. Бюджетний контроль в умовах ринкової економіки України. - На правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит. - Тернопільський національний економічний університет Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Тернопіль, 2012. У дисертації проведено комплексне дослідження теоретичних та практичних аспектів бюджетного контролю, запропоновано пріоритетні напрями його розвитку в умовах ринкової економіки України. Розкрито сутність бюджетного контролю, з'ясовано його місце і роль в системі державного фінансового контролю та бюджетного менеджменту. Досліджено засади побудови організаційно-функціональної системи бюджетного контролю. Обґрунтовано склад і структуру механізму здійснення бюджетного контролю як управлінської функції. Проведено комплексний аналіз та оцінку сучасного стану бюджетного контролю в Україні, виявлено проблеми, що існують у цій сфері. Вивчено можливості адаптації зарубіжного досвіду здійснення бюджетного контролю до української практики. Удосконалено методику оцінки ефективності бюджетного контролю в частині визначення числового інтегрального індикатора на основі набору відповідних показників та їх характеристичних значень. Вироблено стратегічні підходи щодо удосконалення та підвищення ефективності бюджетного контролю в Україні. Ключові слова: державний фінансовий контроль, бюджет, бюджетний контроль, система бюджетного контролю, контролюючий орган, бюджетне правопорушення, ефективність бюджетного контролю, бюджетне законодавство. ANNOTATION Hupalovska M. B. The budget control in the conditions of the market economy of Ukraine. - Printed as manuscript Dissertation for the Candidate of Science (Economics) Degree in speciality 08.00.08 - money, finance and credit. - Ternopil National Economic University, Ministry of Education and Science, Youth and Sports of Ukraine, Ternopil, 2012. The theoretical and practical aspects of the budget control were complex investigated. The priority directions of the budget control development in the conditions of the market economy of Ukraine are proposed. The essence of the budget control is revealed. There are found out its place and role in the system of the state finance control and budget management. The principles of the organizational and functional system construction of the budget control are investigated. The composition and structure of the way of realization of the budget control as a management function are proved. The complex analysis and valuation of the current state of the budget control in Ukraine are done and there were revealed problems existing in this area. There are studied the possibilities of adaptation of foreign experience of the budget control using to the domestic practice. The methods of evaluation of the budget control efficiency in the part of defining a numerical integral indicator on the basis of the set of corresponding indexes and their characteristic data are improved. There are developed strategic approaches to the improvement and increasing of the budget control efficiency in Ukraine. Key words: state financial control, budget, budget control, budget control system, control body, budget offence, budget control efficiency, budget legislation.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/864
Розташовується у зібраннях:Дисертації

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Дисертація_Гупаловська_М.Б..PDF2.68 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.