Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/8367
Назва: Досвід Швейцарії із розподілу податкових повноважень і надходжень між рівнями влади
Інші назви: The Switzerland practice of tax powers and revenues distribution between levels of government
Автори: Кваша, Тетяна Костянтинівна
Ключові слова: фіскальна децентралізація
податкові повноваження
розподіл податків між рівнями влади
fiscal decentralization
tax sharing between the levels of government
tax authority
Дата публікації: 2016
Видавництво: Тернопільський національний економічний університет
Бібліографічний опис: Кваша, Т. К. Досвід Швейцарії із розподілу податкових повноважень і надходжень між рівнями влади / Тетяна Костянтинівна Кваша// Економічний аналіз: зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол.: О. В. Ярощук (голов. ред.) та ін. – Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2016. – Том 25. – № 1. – С. 123-137. – ISSN 1993-0259.
Короткий огляд (реферат): Вступ. Актуальність статті визначається завданням децентралізації державного управління в Україні та побудови ефективної системи місцевого самоврядування, визначеним у програмних документах України. В українській науковій періодиці відсутні публікації щодо конкретного розподілу фіскальних повноважень між різними рівнями влади у Швейцарії, як однією з країн, що історично та найбільш успішно функціонує у рамках фіскальної децентралізації. Мета: систематизація досвіду Швейцарії із розподілу податкових повноважень та надходжень між рівнями влади. Методи: аналіз, синтез, статистичний, емпіричний та аналітичні методи. Результати: Делегування податкових повноважень місцевим органам влади є основою податкової політики Швейцарії. Конфедерація має лиш обмежене право визначати і стягувати податки, перелік яких приводиться у Конституції. Кантони мають широку свободу у створенні свого власного податкового законодавства, а муніципалітети можуть стягувати тільки ті податки, повноваження на які дає конституція відповідних кантонів. Але в окремих кантонах муніципалітети мають власне податкове законодавство. У статті детально розглянуті джерела податкових доходів, переліки податків і податкові ставки федерального, кантонального та муніципального бюджетів, розподіл окремих податків між рівнями влади; зміст податкової реформи щодо податку на прибуток юридичних осіб в Швейцарії та інструменти компенсації зниження надходжень до субцентральних бюджетів від цього податку внаслідок виконання вимог міжнародних організацій, а також пільги щодо податку на доходи фізичних осіб для сімейних пар та сімей з дітьми. Здійснено висновок, що всі інструменти розподілу податків сприяють успіху фіскальної децентралізації та зосередженню податкових повноважень на кантональному рівні в Швейцарії. Але запозичення розглянутих інструментів необхідно здійснювати з урахуванням політичних та соціально-економічних факторів країни-донора. У подальшому потребують поглибленого теоретичного розроблення і практичної реалізації питання вирівнювання соціально-економічного становища різних регіонів у Швейцарії, враховуючи необхідність проведення фіскальної децентралізації в Україні. Introduction. Relevance of the article is determined by the objective of public administration decentralization in Ukraine and building an effective local government system, which was set out in policy documents of Ukraine. In Ukrainian scientific literature there are no publications on particular distribution of fiscal powers between different levels of government in Switzerland, as one of the countries, which historically and successfully operates within the fiscal decentralization. Objective.The purpose of the article is to systematize the experience of Switzerland in allocation of tax powers and revenues across the levels of government. Methods. The method of analysis, method of synthesis, method of statistical analysis and analytical methods are used in this research. Results. The delegation of tax powers to local authorities is the basis for tax policy in Switzerland. The Confederation has only limited right to determine and collect taxes, the list of which is given in the Constitution. Cantons have wide freedom to create their own tax legislation and municipalities can collect only those taxes, which the cantonal constitution allows. But in some cantons the municipalities have their own tax laws. The sources of tax revenue, lists of taxes and tax rates of the federal, cantonal and municipal budgets, allocation of certain taxes between levels of government are considered in the article. It is discussed the core of the tax reform on income tax of legal entities in Switzerland and instruments to compensate the reduction of revenues to subcentral budgets from this tax according to the requirements of international organizations, and also benefits for couples and families with children, who pay income tax. In conclusion, all the instruments of tax sharing contribute to the success of fiscal decentralization in Switzerland and focus of tax authority at the cantonal level. But drawing tools, it is necessary to take into account the political and social and economic factors of the donor. In future, the issues of leveling the social and economic situation in different regions of Switzerland need deep theoretical development and practical implementation, considering the need for fiscal decentralization in Ukraine.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/8367
ISSN: 1993-0259
Розташовується у зібраннях:Економічний аналіз. 2016 рік. Том 25. № 1.

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
20.pdf868.83 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.