Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/8360
Назва: Макроекономічна нестабільність та її наслідки для економіки України
Інші назви: Macroeconomic instability and its consequences for the economy of Ukraine
Автори: Мирошниченко, Юлія Володимирівна
Ключові слова: економічні цикли
інфляція
неповна зайнятість
безробіття
внутрішній валовий продукт
скорочення виробництва
economic cycles
underemployment
inflation
unemployment
production cuts
gross domestic product
Дата публікації: 2016
Видавництво: Тернопільський національний економічний університет
Бібліографічний опис: Мирошниченко, Ю. В. Макроекономічна нестабільність та її наслідки для економіки України [Текст] / Юлія Володимирівна Мирошниченко // Економічний аналіз: зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол.: О. В. Ярощук (голов. ред.) та ін. – Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2016. – Том 25. – № 1. – С. 83-88. – ISSN 1993-0259.
Короткий огляд (реферат): Вступ. У статті розглянуто проблеми безробіття, інтенсивного зростання рівня інфляції, скорочення внутрішнього валового продукту. Погіршення цих макроекономічних показників призводить до зубожіння більшої частини населення нашої держави. Безробіття швидко зростає насамперед через обмеження попиту під впливом зовнішніх факторів: погіршення платіжних балансів, загострення зовнішньої заборгованості і вимог прийняття жорстких програм економії з боку МВФ, війни на сході країни. Все це призводить до різкого скорочення темпів промислового зростання, зниження реальної заробітної плати, скорочення зайнятості як у містах, так і в сільській місцевості. Мета. Мета наукового дослідження – виявити взаємозалежність макроекономічних показників, таких, як рівень безробіття, інфляція, внутрішній валовий продукт, та наслідки для економіки нашої країни при тенденції їх погіршення. Визначити можливі втрати для державного бюджету при відставанні обсягу ВВП від потенційно можливого. Метод (методологія). Вирішення зазначених проблем здійснюється за допомогою діалектичного, класифікаційно-аналітичного, статистичного методів. Результати. За результатами дослідження макроекономічної нестабільності в нашій країні зроблено висновок, що концепція інфляції, яка зумовлена зростанням витрат (у всіх галузях нашої економіки), супроводжується скороченням реального обсягу національного виробництва і, як наслідок, зайнятості населення. Надано пропозиції щодо формування здорового макроекономічного середовища. Сфера застосування результатів. Дослідження можна використовувати для розробки програм економічного і соціального розвитку в департаментах економічного розвитку облдержадміністрацій; у навчальному процесі вищих навчальних закладів. Introduction. The article examines the problem of unemployment, intense growth of inflation, reduction of the gross domestic product. The deterioration of macroeconomic indicators leads to the impoverishment of the majority of the population of our country. Unemployment is growing rapidly primarily due to supply constraints by external factors – the worsening payments balance, worsening external debt and demands of the adoption of stringent savings programs with the IMF, the war in the east. All these factors lead to a drastic reduction in the pace of industrial growth, lower real wages decline in employment in both urban and rural areas. Purpose. The purpose of scientific research is to reveal the interdependence of macroeconomic indicators such as unemployment, inflation, gross domestic product and the consequences for the economy of our country in the trend of deterioration. We must identify potential losses to the state budget in the GDP of the potential backlog. The method (methodology). To solve these problems we have applied dialectical method, classification and analytical method, statistical method. Results. According to the results of the study of macroeconomic instability in the country we have come to the conclusion that the concept of inflation is caused by rising costs (in all sectors of our economy) and accompanied by a decline in real national output and consequently employment. The proposals as for the formation of wholesome macroeconomic environment are given. Scope results. The research work can be used in order to develop programs of economic and social development in the departments of Economic Development of regional administrations; in the educational process of higher educational institutions.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/8360
ISSN: 1993-0259
Розташовується у зібраннях:Економічний аналіз. 2016 рік. Том 25. № 1.

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
13.pdf612.06 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.