Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/8092
Назва: Методи кодування та цифрової обробки повідомлень в розподілених системах з оптичним каналом зв’язку
Інші назви: Methods of coding and digital processing of the messages in the distributed systems with the optical channel of communication systems
Автори: Яцків, Василь Васильович
Yatskiv, V. V.
Ключові слова: методи кодування
оптична лінія зв’язку
модифіковані сигнальні простори
цифрова обробка
самосинхронізація
coding methods
optical communication line
modified signal spaces
digital processing
self-synchronization
Дата публікації: 2001
Бібліографічний опис: Яцків, Василь Васильович. Методи кодування та цифрової обробки повідомлень в розподілених системах з оптичним каналом зв'язку [Текст] : дис... канд. техн. наук: 05.13.13 / Яцків Василь Васильович ; Івано-Франківський держ. технічний ун-т нафти і газу. - Івано-Франківськ, 2001. - 170 с.
Короткий огляд (реферат): АНОТАЦІЯ Яцків В.В. Методи кодування та цифрової обробки повідомлень в розподілених системах з оптичним каналом зв’язку. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.13– обчислювальні машини, системи та мережі. – Національний університет “Львівська політехніка”, Львів, 2001. Дисертацію присвячено питанням розробки методів кодування та цифрової обробки повідомлень в оптичних лініях зв’язку, дослідженню системних параметрів та завадостійкості ОЛЗ, створенню розподілених комп’ютерних систем на основі ОЛЗ. В дисертації запропоновано квазітрійковий фазо-імпульсний метод кодування даних на основі модифікованих сигнальних просторів, який характеризується наявністю бітової самосинхронізації. Використання КТФІ методу кодування дозволило підвищити завадостійкість та збільшити віддаль передавання даних в ОЛЗ. Проведені експериментальні дослідження підтвердили надійну роботу ОЛЗ на віддалі до 3 км при впливі метеорологічних факторів (туману, дощу, снігу). Основні результати досліджень використані при розробці і виготовленні ОЛЗ, яка впроваджена в промислову експлуатацію в складі комп’ютерної системи обліку витрати енергоносіїв. Ключові слова: методи кодування, оптична лінія зв’язку, модифіковані сигнальні простори, цифрова обробка, самосинхронізація. ABSTRACT Yatskiv V.V. Methods of coding and digital processing of the messages in the distributed systems with the optical channel of communication systems. The dissertation on competition of the scientific degree of the candidate of engineering science on speciality 05.13.13.- computers, systems and networks. National university “Lvivska politehnika” Lviv, 2001. The dissertation is devoted to the questions of development of the effective methods of coding and digital processing of the messages in optical communication lines (OCL), research of the system parameters of the obstacle defendence OCL, creation of the distributed computer system (DCS) on the basis OCL. “Kvazitriykovii” phasa-impulse coding method in the basis of modificated signal spaces, Which has bites self-synchronization, is proposed in the dissertation. Using of the KPI coding method allowed to increase the obstacle defendence and the transmission distance in OCL. Experimental research affirmed the reliable work OCL on the distance of 3 km with the influence meteorological factors (fog, rain and snow). The main research results are used in elaborating and producing of OCL, which is introduced in the computer system of the charge of energy. Key words: coding methods, optical communication line, modified signal spaces, digital processing, self-synchronization.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/8092
Розташовується у зібраннях:Дисертації

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Yatskiv_kand_disser.pdf4.51 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.