Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/784
Назва: Монетарна політика за умов фінансової нестабільності (на прикладі України)
Інші назви: The monetary policy in conditions of financial instability (the example of Ukraine)
Автори: Чирак, Ірина Миколаївна
Chyrak, Iryna Mykolaivnna
Ключові слова: монетарна політика
monetary policy
центральний банк
central bank
монетарні інструменти
monetary instruments
грошова база
monetary base
банківська ліквідність
bank liquidity
процентна політика
the interest rate policy
кредитування
lending
фінансова нестабільність
financial instability
фінансова криза
financial crisis
інтегральний коефіцієнт фінансової нестабільності
, integral coefficient of financial instability.
Дата публікації: 2014
Бібліографічний опис: Монетарна політика за умов фінансової нестабільності (на прикладі України) [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Ірина Миколаївна Чирак. - Тернопіль : ТНЕУ, 2014. - 269 с.
Короткий огляд (реферат): АНОТАЦІЯ Чирак І. М. Монетарна політика за умов фінансової нестабільності (на прикладі України). - Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит. - Тернопільський національний економічний університет, Тернопіль, 2014. Дисертація присвячена теоретико-методологічному дослідженню монетарної політики за умов фінансової нестабільності. Розкрито теоретико-методологічні засади аналізу взаємозв'язку монетарної політики і фінансової нестабільності, узагальнено існуючі теоретичні підходи до цієї проблеми в теоретико-методологічній перспективі та проаналізовано проблеми неконвенціональної монетарної політики у кризових ситуаціях. У дисертаційній роботі виявлені причини посилення дисбалансів та нестабільності у банківській системі України у передкризовий період, оцінено ефективність реалізації монетарної політики та дієвість використання основних монетарних інструментів НБУ за умов змін фінансової нестабільності. Розроблено емпіричний метод тестування фінансової нестабільності в Україні та виявлено непослідовність у діях НБУ щодо вибору між підтримкою валютного курсу та підтримкою ліквідності банківської системи в періоди макрофінансових стресів. Автором сформовано комплекс рекомендацій теоретичного і практичного характеру, спрямованих на підвищення ефективності монетарної політики НБУ, зниження рівня фінансової нестабільності в реальному секторі економіки і банківській системі та запропоновані напрямки трансформації базової макрофінансової моделі монетарної політики НБУ відповідно до принципів забезпечення фінансової стабільності. Ключові слова: монетарна політика, центральний банк, монетарні інструменти, грошова база, банківська ліквідність, процентна політика, кредитування, фінансова нестабільність, фінансова криза, інтегральний коефіцієнт фінансової нестабільності. SUMMARY Chyrak I. M. The Monetary Policy in Conditions of Financial Instability (The Example of Ukraine). - Manuscript. Thesis for a Candidate Degree of Economic Sciences in speciality 08.00.08 - Money, Finance and Credit. - Ternopil National Economic University, Ternopil, 2014. The thesis is devoted to theoretical and methodological study of monetary policy in conditions of financial instability. The theoretical and methodological basis of analysis of the relationship of monetary policy and financial instability have been exposed, the existed theoretical approaches to the problem in theoretical and methodological perspective have been generalized and the problems of nonconventional monetary policy in crisis situations have been analyzed. The thesis identified the causes of growth imbalances and instability in the banking system of Ukraine in the pre-crisis period, evaluated the efficiency of monetary policy implementation and effectiveness of the use of the main monetary instruments of NBU in conditions of financial instability. It has been elaborated the empirical method of testing of financial instability in Ukraine, and it has been found the inconsistencies in the actions of the National Bank of Ukraine concerning the choice between the exchange rate support and liquidity support to the banking system during macro-financial stress. The author has formed a set of theoretical and practical recommendations to improve the efficiency of the monetary policy of the NBU, to reduce the level of financial instability in the real economy and the banking system, and to propose the directions of transformations of basic macro financial model of the NBU monetary policy concerning to the financial stability principles. Keywords: monetary policy, central bank, monetary instruments, monetary base, bank liquidity, the interest rate policy, lending, financial instability, financial crisis, integral coefficient of financial instability.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://hdl.handle.net/316497/784
Розташовується у зібраннях:Дисертації

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
dis_churak.pdf4.54 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.