Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/774
Назва: Формування економічних відносин в інтегрованому бурякоцукровому виробництві
Інші назви: The economic relations formation in the integrated beet - sugar manufactursng
Автори: Зигрій, Ольга Володимирівна
Zigriy, Olga Volodymyrivna
Ключові слова: економічні відносини;economic relations;цукор;sugar;цукрові заводи;sugar plants;бурякоцукрове виробництво;sugar - beet manufacturing;інтеграція;integration;ефективність;efficiency
Дата публікації: 2009
Бібліографічний опис: Формування економічних відносин в інтегрованому бурякоцукровому виробництві [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами / Ольга Володимирівна Зигрій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2009. - 218 с.
Короткий огляд (реферат): АНОТАЦІЯ Зигрій О. В. Формування економічних відносин в інтегрованому бурякоцукровому виробництві. - Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). - Тернопільський національний економічний університет, Тернопіль, 2009. Дисертація присвячена розробці теоретичних і методологічних засад щодо формування економічних відносин в інтегрованому бурякоцукровому виробництві. Розкрито сутність та зміст категорії „економічні відносини". Узагальнено соціально-економічні чинники формування економічних відносин та обгрунтовано засади державного регулювання ринку цукру в Україні та в країнах ЄС. Висвітлено методичні підходи до оцінки економічної ефективності виробництва і переробки цукрових буряків. Здійснено оцінку стану і структури бурякоцукрового виробництва, проведено аналіз залежності виробництва цукру від досліджуваних показників. Обґрунтовано пропозиції щодо збільшення обсягів виробництва цукру у досліджуваному регіоні, розширення сировинних зон та доведення строку цукроваріння до прогнозних показників. Ключові слова: економічні відносини, цукор, цукрові заводи, бурякоцукрове виробництво, інтеграція, ефективність, договірні відносини, виробнича потужність. ANNOTATION Zigriy О. V. The economic relations formation in the integrated beet - sugar manufactursng. - Manuscript. Dissertation on the scientific degree of the economic sciences achievement on the speciality 08.00.04 - economy and management of the enterprises (according to the kinds of economic activities). - Ternopil National Economic University. Ternopol, 2009. The dissertation is devoted to the development of theoretical and methodological bases concerning the economic relations in integrated sugar - beet manufacturing relations. The essence and the content of the category 'economic relations' are worked out. Socio-economic factors of the economic relations formation are generalised, sugar market's government regulation basis in Ukraine and in the EU countries are analysed. Sugar - beet manufacturing state and structure is estimated, the sugar producing dependence on the researched data are analysed. Offers as to the increasing of sugar producing volumes in the researched region are substantiated. . Key words: economic relations, sugar, sugar plants, sugar - beet manufacturing, integration, efficiency, contractual, capacity, income.
Розташовується у зібраннях:Дисертації

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Зигрій_О.В._дисертація.pdf1,82 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.