Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/754
Назва: Облік та аналіз інноваційної діяльності на підприємствах цукрової промисловості
Інші назви: Accounting and analysis of innovation activity on the sugar industry enterprises
Автори: Черешнюк, Оксана Михайлівна
Chereshnyuk, Oksana Mykhaylivna
Ключові слова: облік
accounting
інноваційна діяльність
innovation activity
витрати на інновації
costs of innovation
інноваційний процес
innovation process
цукрова промисловість
sugar industry
аналіз
analysis
інноваційний лаг
innovation lag
Дата публікації: 2015
Бібліографічний опис: Облік та аналіз інноваційної діяльності на підприємствах цукрової промисловості [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Оксана Михайлівна Черешнюк. - Тернопіль : ТНЕУ, 2015. - 199 с.
Короткий огляд (реферат): АНОТАЦІЯ Черешнюк О. М. Облік та аналіз інноваційної діяльності на підприємствах цукрової промисловості. – На правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). – Тернопільський національний економічний університет Міністерства освіти і науки України, Тернопіль, 2015. У дисертаційній роботі досліджено теоретичні, організаційні та методичні особливості обліку й аналізу інноваційної діяльності та розроблено практичні рекомендації щодо їхнього покращення. Запропоновано трактування інноваційної діяльності для підприємств цукрової промисловості. Розроблено модель інноваційної діяльності на основі системного підходу та формування витрат за етапами їх виникнення. Узагальнено інформаційні ресурси обліку й аналізу. Узагальнено схему обліку господарських процесів на підприємствах цукрової промисловості. Запропоновано зміни у робочому плані рахунків залежно від виду інновацій, які впроваджують підприємства. Запропоновано форми регістрів щодо витрат інноваційної діяльності. Удосконалено порядок відображення інформації про інноваційну діяльність у фінансовій та додаткових формах звітності. Сформовано алгоритм проведення аналізу зовнішнього і внутрішнього середовищ з метою вибору напряму інноваційної діяльності. Розкрито особливості інноваційного лага підприємств цукрової промисловості та його аналізу. Запропоновано модель аналізу ефективності інноваційної діяльності з використанням економіко-математичних методів шляхом виокремлення інтересів зацікавлених сторін. Ключові слова: облік, інноваційна діяльність, витрати на інновації, інноваційний процес, цукрова промисловість, аналіз, інноваційний лаг. ANNOTATION Chereshnyuk O. M. Accounting and analysis of innovation activity on the sugar industry enterprises. – As a manuscript. Thesis for a Candidate Degree in Economic Studies. Specialty 08.00.09 – accounting, analysis and auditing (by the types of economic activity). – Ternopil National Economic University, Ministry of Education and Sceince of Ukraine, Ternopil, 2015. In the thesis research the theoretical, methodological and organizational features of accounting and analysis of innovation activity are studied, and the practical recommendations on their improvement are developed. The model of implementation of innovation activity is developed based on the costs formation according to their stages of appearance. The information resources of accounting and analysis on the enterprises of sugar industry is summarized on the basis of the theory of knowledge and the functions of accounting of the innovation activity as a field of knowledge and practice are singled out. The scheme of accounting and analysis of innovation activity on the enterprises of sugar industry is summarized. The changes are proposed in the work plan of accounts, depending on the type of innovation that enterprise is implementing. The scheme of obtaining information on innovation activity cost in the management accounting system is formed on the basis of the proposed classification of expenditure and at stages of implementation. A reporting form is developed for the administrative staff on costs of innovation activity in order to create the information about the effectiveness of the conducted activity. A display of analytical information in the special reporting forms is proposed. The methodological principles of analysis of the innovation activity on sugar industry enterprises are improved. The objects of accounting are formed and the analysis of innovation lag is conducted. The analysis model is proposed on the effectiveness of innovation activity with the usage of the computational economics methods by isolating the interests of the concerned parties. Key words: accounting, innovation activity, costs of innovation, innovation process, sugar industry, analysis, innovation lag.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://hdl.handle.net/316497/754
Розташовується у зібраннях:Дисертації

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
chereshnyuk.pdf3.25 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.