Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/751
Назва: Підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств
Інші назви: Improving of the competitiveness of agricultural enterprises
Автори: Прокопець, Людмила Володимирівна
Prokopets, Lydmyla Volodymyrivna
Ключові слова: конкуренція
competition
конкурентоспроможність
competitiveness
сільське господарство
agriculture
сільськогосподарська продукція
agricultural products
конкурентна стратегія
competitive strategy
інновації
innovation
інвестування
investment
Дата публікації: 2015
Бібліографічний опис: Підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Людмила Володимирівна Прокопець. - Тернопіль : ТНЕУ, 2015. - 206 с.
Короткий огляд (реферат): АНОТАЦІЯ Прокопець Л. В. Підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств. – На правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). – Тернопільський національний економічний університет Міністерства освіти і науки України. – Тернопіль, 2015. У дисертації досліджено сутність конкуренції і конкурентоспроможності підприємств та особливості в сільському господарстві. Розглянуто методичні підходи до визначення рівня конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств та оцінки можливостей її підвищення. Здійснена класифікація факторів конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств. Досліджено, що уміле поєднання і аналіз причин негативного впливу факторів забезпечить сільськогосподарським підприємствам конкурентну перевагу на ринку. Проаналізовано умови та закономірності формування конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств, систематизовано методичні підходи до оцінки її рівня. Відмічені головні проблеми підвищення конкурентоспроможності вітчизняних сільгосппідприємств в сучасних умовах. Обґрунтовано роль інвестиційного розвитку підприємств у забезпеченні конкурентоспроможності і намічені основні напрями вдосконалення інноваційної політики. Обґрунтовано засади застосування сільськогосподарськими підприємствами основних конкурентних стратегій, пов’язаних з їх інноваційно-інвестиційним розвитком. Сформульовано пропозиції щодо забезпечення умов конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств. Ключові слова: конкуренція, конкурентоспроможність, сільське господарство, сільськогосподарська продукція, конкурентна стратегія, інновації, інвестування. ANNOTATION Prokopets L. V. Improving of the competitiveness of agricultural enterprises. – The manuscript. Prokopets L.V. Increasing the competitiveness of agricultural enterprises. – On the manuscript rights. Dissertation for the Candidate degree in Economic Science, specialty 08.00.04 – economics and enterprise management (according to the type of economic activity). – Ternopil National Economic University, Ministry of Education and Science of Ukraine. – Ternopil, 2015. In the dissertation was explored the competition and competitiveness essence of enterprises and peculiarities in agriculture. Were examined methodical approaches to the determination of competitiveness level of agricultural enterprises and assessing the possibility to improve it. Was implemented the classification of factors of agricultural enterprises competitiveness. Was researched that skilful combination and analysis of the reasons of negative factors’ impact will provide agricultural enterprises with a competitive advantage in the market. Were analyzed the conditions and regularities of forming the agricultural enterprises competitiveness, systematized methodical approaches to assessment of its level. Were marked key problems for raising the competitiveness of domestic agricultural enterprises in modern conditions. Was grounded the role of the investment development of enterprises to provide competitiveness and planned the main directions of innovation policy improvement. Were grounded the principles of applying by agricultural enterprises the main competitive strategies related to their innovation and investment development. The offers were formulated to ensure conditions of competitiveness of agricultural enterprises. Key words: competition, competitiveness, agriculture, agricultural products, competitive strategy, innovation and investment.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://hdl.handle.net/316497/751
Розташовується у зібраннях:Дисертації

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
dis_pro.pdf88.93 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.