Конференції Домівка фонду Перегляд статистики

Logo

Browse

Підфонди цього фонду

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ФІНАНСОВОЇ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ

Збірник матеріалів заочно-дистанційної наукової конференції студентів і молодих вчених

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ТА АДМІНІСТРАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Збірник тез доповідей загальноуніверситетської наукової конференції

Logo

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

Збірник тез доповідей Міжнародної студентської науково-практичної WEB-конференції

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КОРПОРАТИВНИХ ФІНАНСІВ ТА ФІНАНСОВИХ РИНКІВ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів, молодих вчених

БАНКІВСЬКИЙ ТА РЕАЛЬНИЙ СЕКТОР ЕКОНОМІКИ : ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ВЗАЄМОДІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, аспірантів та студентів

ДОКУМЕНТНО-ІНФОРМАЦІЙНІ КОМУНІКАЦІЇ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ: СТАН, ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції

ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ І РЕГІОНАЛІЗАЦІЇ

Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених

Logo

ЕКОНОМІЧНИЙ І СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ В XXI СТОЛІТТІ: НАЦІОНАЛЬНА ВІЗІЯ ТА ВИКЛИКИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених

ЕКОНОМІЧНІ, ПРАВОВІ, ІНФОРМАЦІЙНІ ТА ГУМАНІТАРНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ПРОВЕДЕННЯ СИСТЕМНИХ РЕФОРМ

Збірник тез доповідей за матеріалами наукової конференції професорсько-викладацького складу докторантів, аспірантів, здобувачів наукового ступеня

ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОСТІ ФІНАНСОВИХ РИНКІВ

Збірник тез доповідей Всеукраїнської наукової Інтернет-конференції

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ СТУДЕНТІВ КАФЕДРИ ОБЛІКУ В ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ ТА СФЕРІ ПОСЛУГ

Збірник наукових праць студентів кафедри обліку в державному секторі економіки та сфері послуг

ЗБІРНИК НАУКОВИХ СТАТЕЙ ЧЛЕНІВ СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО ГУРТКА КАФЕДРИ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "ГРОШОВА ПАРАДИГМА" ЗА ПІДСУМКАМИ 2017 РОКУ

Збірник наукових статей членів Студентського наукового гуртка кафедри банківської справи Тернопільського національного економічного університету "ГРОШОВА ПАРАДИГМА" за підсумками 2017 року

ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ЕКОНОМІЧНОГО ТА СОЦІАЛЬНО- КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ : ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених і студентів

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В МЕНЕДЖМЕНТІ ТА ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ

Збірник тез доповідей загальноуніверситетської наукової конференції

ІНФОРМАЦІЙНО-ДОКУМЕНТАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА

Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ФІНАНСОВОЇ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

Матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ФІНАНСОВОЇ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ В УМОВАХ ПРОВЕДЕННЯ СИСТЕМНИХ РЕФОРМ

Матеріали Загальноуніверситетської наукової конференції професорсько-викладацького складу

МІЖНАРОДНИЙ БІЗНЕС ТА ЗАМКОВИЙ ТУРИЗМ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції

МІЖНАРОДНИЙ БІЗНЕС ТА ТУРИЗМ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Збірник тез доповідей на Міжнародну науково-практичну конференцію студентів та молодих вчених 12-13 травня 2016 року

Logo

МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО В НАЦІОНАЛЬНОМУ ТА МІЖНАРОДНОМУ ВИМІРАХ

Збірник матеріалів доповідей міжнародної науково-практичної конференції

НАПРЯМИ СТІЙКОГО ЗРОСТАННЯ У СВІТОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції студентів та молодих вчених

Наукові збірники

Наукові збірники

НАУКОВІ ЧИТАННЯ ПАМ'ЯТІ С.І. ЮРІЯ

Збірник наукових праць

Новації та виклики юридичної освіти

Збірник матеріалів Міжнародної наукової студентської конференції

ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ТА ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНСТИТУЦІЙНИХ СЕКТОРІВ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ ТА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

Збірник наукових праць всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю

ОБЛІК, ОПОДАТКУВАННЯ І КОНТРОЛЬ : ТЕОРІЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ

Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної інтернет-конференції

ОСВІТНІЙ ПРОСТІР ХХІ СТОЛІТТЯ : РЕАЛІЇ, НОВАЦІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ

Матеріали науково-практичної конференції

ПРАВОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ : ПОГЛЯД СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

Збірник тез доповідей Всеукраїнської студентської конференції

Logo

ПРИКЛАДНА ЕКОНОМІКА – ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ

Збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції

ПРОБЛЕМИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА РЕГІОНАЛІЗАЦІЇ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції студентів та молодих вчених

ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Збірник наукових праць

ПСИХОЛОГІЧНА КУЛЬТУРА ВЧИТЕЛЯ В КОНТЕКСТІ ВИКЛИКІВ СУЧАСНОСТІ

Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю

Logo

РОЗВИТОК АГРАРНОГО БІЗНЕСУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції за участю іноземних студентів

РОЗВИТОК НАУКИ І АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ ЗА 20 РОКІВ

Матеріали Всеукраїніської науково-практичної конференції

РОЗВИТОК ОСВІТИ, НАУКИ, ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції

РОЗВИТОК РЕГІОНІВ ТА ГРОМАД В УМОВАХ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ РЕФОРМИ : ПЕРСПЕКТИВИ ТА ЗАГРОЗИ

Збірник матеріалів доповідей міжнародної науково-практичної конференції

СЕКТОРАЛЬНІ АСИМЕТРІЇ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ : МЕХАНІЗМИ ПОДОЛАННЯ В УМОВАХ НОВИХ ВИКЛИКІВ ТА ФАКТОРНИХ ОБМЕЖЕНЬ

Збірник матеріалів доповідей Всеукраїнської наукової internet-конференції з міжнародною участю

СЕКТОРИ ЕКОНОМІКИ В ПРОЦЕСІ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

Збірник матеріалів доповідей міжнародної науково-практичної конференції

СИСТЕМА КОНТРОЛЮ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ : ЗАКОНОМІРНОСТІ ТА ПРОТИРІЧЧЯ

Збірник тез доповідей науково-практичної конференції

СОЦІОКУЛЬТУРНІ ТА ПОЛІТИЧНІ ПРІОРИТЕТИ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Щорічник наукових праць студентів та викладачів кафедри філософії та політології

Logo

СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОБЛІКОВО-ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції

СТРАХОВИЙ РИНОК УКРАЇНИ В УМОВАХ ЦИКЛІЧНОСТІ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ КРИЗ: ОЦІНКА ТЕНДЕНЦІЙ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів, молодих вчених

СУЧАСНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ ТА СВІТУ

Збірник тез доповідей науково-практичної конференції

Logo

СУЧАСНІ КОМП’ЮТЕРНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ADVANCED COMPUTER INFORMATION TECHNOLOGIES

Матеріали Всеукраїнської школи-семінару молодих вчених і студентів АСІТ

Logo

ТАРАС ШЕВЧЕНКО І СУЧАСНА НАЦІОНАЛЬНА ОСВІТА

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції

Logo

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО БІЗНЕСУ УКРАЇНИ

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю

УКРАЇНА В ПРОЦЕСІ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ З ЄС

Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції студентів та молодих вчених

УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ: ГЛОБАЛІЗАЦІЯ, ПІДПРИЄМНИЦТВО, СТАЛЕ ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ

Праці Шістнадцятої Міжнародної наукової конференції студентів та молодих учених

Logo

УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Збірник тез доповідей науково-практичної конференції

УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ДЕРЖАВИ, РЕГІОНУ, ПІДПРИЄМСТВА ТА ДОМОГОСПОДАРСТВА : ПОГЛЯДИ НАУКОВЦІВ І ПРАКТИКІВ

Збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції

ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної студентської конференції

ФОРМУВАННЯ ЄДИНОГО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ФІНАНСОВОГО ПРОСТОРУ ТА РОЗВИТОК СВІТОВОЇ ФІНАНСОВОЇ ДУМКИ

Збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції

ШЛЯХИ АКТИВІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ОСВІТІ, НАУЦІ, ЕКОНОМІЦІ

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції

Зібрання цього фонду