Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/5356
Повний запис метаданих
Поле DCЗначенняМова
dc.contributor.authorТолуб'як, Віталій Семенович-
dc.contributor.authorTolubyak, V. S.-
dc.date.accessioned2016-11-23T09:44:43Z-
dc.date.available2016-11-23T09:44:43Z-
dc.date.issued2004-
dc.identifier.citationТолуб'як, Віталій Семенович. Ефективність формування доходів місцевих бюджетів в Україні [Текст] : дис... канд. наук з держ. управління: 25.00.02 / Толуб'як Віталій Семенович ; Національна академія держ. управління при Президентові України. - К., 2004. - 202 с.uk_UA
dc.identifier.urihttp://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/5356-
dc.description.abstractАНОТАЦІЯ Толуб’як В.С. Ефективність формування доходів місцевих бюджетів в Україні. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління. Національна академія державного управління при Президентові України. Київ, 2005. Дисертаційне дослідження присвячено теоретико-методологічним аспектам політики ефективності формування доходів бюджетів місцевих органів влади та визначення шляхів її підвищення в умовах ринкової трансформації економіки України. У роботі узагальнено існуючі підходи формування фінансової політики держави на місцевому та регіональному рівнях. Розкрито малодосліджені ас пекти державного управління в сфері формування доходів місцевих бюджетів, розроблено теоретичні та практичні рекомендації щодо вдосконалення системи методів, форм та інструментів впливу держави на формування дохо дів місцевих бюджетів , зокрема в сфері правового забезпечення, діяльності держави, як суб’єкта економічних та організаційних механізмів формування таких доходів. Практичне дослідження процесу формування доходів місцевих бюджетів довело недостатню забезпеченість фінансовими ресурсами місцевих органів влади для організації управління економікою і соціальною сферою на регіональному та місцевому рівнях. Потребують чіткого розподілу компетенції між органами центральної влади, регіонального та місцевого самоврядування і фінансові ресурси призначені на фінансування цих повноважень. З державного бюджету повинні фінансуватися лише ті видатки, котрі пов’язані із забезпеченням загальнодержавних потреб. Фінансові проблеми місцевого рівня ефективніше вирішують місцеві органи влади за рахунок коштів власних бюджетів. Джерела фінансових надходжень необхідно розподілити між центральною і місцевими радами пропорційно до виконання ними функцій. В процесі дослідження поглиблено аналіз застосування принципу децентралізації в Україні, вказано на невідповідність її рівня новим потребам суспільного розвитку, а також вироблено рекомендації нормативного характеру які позитивно вплинуть на виконання бюджету на рівні місцевого самоврядування. Відповідно до цього визначено доцільність подальшої децентралізації, надання органам місцевого самоврядування істотних повноважень у сфері фінансів, що передбачає формування самоврядних структур з оптимально забезпеченим рівнем повноважень. В роботі визначено та комплексно проаналізовано шляхи підвищення ефективного формування доходів місцевих бюджетів, зокрема такі, як удосконалення державного врегулювання рівня доходів населення; покращання управління комунальною власністю територіальних громад; державне сприяння розвитку підприємництва. Розширення бази оподаткування шляхом створення сприятливих умов для широкого розвитку підприємництва стратегічний напрям економічного зростання як регіонів, так і держави в цілому. Наслідком впровадження в дію цієї стратегії є створення розвиненого ринку праці, підвищення рівня зайнятості та ріст доходів населення і як результат – збільшення бюджетних надходжень. Основні результати дисертаційного дослідження можуть бути використані в роботі місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування, а також в навчальних програмах . Ключові слова: державне управління, державна політика, органи місцевого самоврядування, доходи місцевих бюджетів, міжбюджетні взаємовідносини, фінансова децентралізація, комунальна власність. ANNOTATION Tolubyak V.S. Effectiveness of formation the local budgets revenues in Ukraine.-Manuscript. Dissertational research obtains science level of PhD in Public Administration, specialization 25.00.02 – mechanisms of public administration the National Academy of Public Administration, Office of the President of Ukraine. - Kiev, 2005. This dissertational research is devote to the theoretical, methodological, social and economical issues of policy in the direction of forming the revenues of local government authorities and waiting the ways of its improvement in the conditions of transformation the economy of Ukraine to the market conditions. In this investigation are generalized the main approaches to the forming of financial policy of the country both on the central and local levels, are defined the some from the little-research aspects, are developed the practical and theoretical recommendations in the direction of the improvement the policy of formation the local budgets’ revenues. The main results of the investigation are fined the practical realization in the work of financial departments of local government bodies, and also they can be use in the training programs. Local budget is the main document, which shows the performance of the government and how well it satisfies the needs of the citizens. In order to radically improve services local governments should learn to operate more effectively and efficiently, which concern, first of all, its budgeting strategy and implementation. In order to perform their mission-have some positive impact on the communities local governments have to have control over resources, which is done through the budget system. The quality of the day to day life of citizens depends on from the fullness of local budget. Local government’s budget should become a service- oriented document, which specifies the quantity and quality of public services, it. e. detail the level of service the government wants to deliver. Key words: public administration, public policy, local government’s bodies, local budget, fiscal decentralization, municipal property, budget’s aspects of business’ development.uk_UA
dc.subjectдержавне управлінняuk_UA
dc.subjectдержавна політикаuk_UA
dc.subjectоргани місцевого самоврядуванняuk_UA
dc.subjectдоходи місцевих бюджетівuk_UA
dc.subjectміжбюджетні взаємовідносиниuk_UA
dc.subjectфінансова децентралізаціяuk_UA
dc.subjectкомунальна власністьuk_UA
dc.subjectpublic administrationuk_UA
dc.subjectpublic policyuk_UA
dc.subjectlocal government’s bodiesuk_UA
dc.subjectlocal budgetuk_UA
dc.subjectfiscal decentralizationuk_UA
dc.subjectmunicipal propertyuk_UA
dc.subjectbudget’s aspects of business’ developmentuk_UA
dc.titleЕфективність формування доходів місцевих бюджетів в Україніuk_UA
dc.title.alternativeEffectiveness of formation the local budgets revenues in Ukraineuk_UA
dc.typeThesisuk_UA
Розташовується у зібраннях:Дисертації

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Толубяк Кандидатська.pdf1.13 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.