Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/4727
Назва: Облік і аналіз неопераційної діяльності підприємств
Інші назви: Accounting and analysis of non-operating activity of enterprises
Автори: Чижишин, Оксана Ігорівна
Chyzhyshyn, O. I.
Ключові слова: облік
аналіз
неопераційна діяльність
будівельні підприємства
неопераційні доходи
неопераційні витрати
фінансові результати неопераційної діяльності
accounting
analysis
non-operating activity
building enterprises
non-operating income
non-operating expenses
financial results of non-operating activity
Дата публікації: 2013
Бібліографічний опис: Чижишин, Оксана Ігорівна. Облік і аналіз неопераційної діяльності підприємств [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Оксана Ігорівна Чижишин. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013. - 213 с.
Короткий огляд (реферат): АНОТАЦІЯ Чижишин О.І. Облік і аналіз неопераційної діяльності підприємств. – На правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). – Тернопільський національний економічний університет Міністерства освіти і науки України, Тернопіль, 2013. Дисертацію присвячено проблемам удосконалення теоретичних положень і методик обліку та аналізу доходів, витрат і фінансових результатів від неопераційної діяльності будівельних підприємств та розробці практичних рекомендацій з їх вдосконалення. Досліджено економічну сутність доходів, витрат і фінансових результатів від неопераційної діяльності як об’єктів бухгалтерського обліку підприємств та їх ретроспективне та стратегічне формування. Запропоновано трактування дефініції „неопераційна діяльність” та визначено її складові в будівельному виробництві. Удосконалено класифікаційні ознаки доходів та витрат неопераційної діяльності та їх аналітичний і синтетичний облік, розглянуто вплив основних організаційно-технологічних особливостей будівництва на побудову обліку й аналізу доходів і витрат неопераційної діяльності будівельних підприємств, Розроблено економіко-математичну модель просторової оптимізації аналізу неопераційної діяльності будівельних підприємств та запропоновано оцінку виникнення ризиків за видами неопераційної діяльності з метою їх мінімізації на основі прогнознуючого випередження при формуванні фінансово-інвестиційних проектів підприємств. Ключові слова: облік, аналіз, неопераційна діяльність, будівельні підприємства, неопераційні доходи, неопераційні витрати, фінансові результати неопераційної діяльності. ANNOTATION Chyzhyshyn O.I. Accounting and analysis of non-operating activity of enterprises. – Printed as manuscript. Dissertation on the receipt of scientific degree of candidate of economic sciences after specialty 08.00.09 – accouting, analysis and audit (after the types of economic activity) – Ternopil National Economic University, the Ministry of Education and Science of Ukraine, Ternopil, 2013. Dissertation is devoted to the problems of improvement of theoretical positions and methods of accounting and analysis of income, expenses and financial results from non-operating activity of building enterprises and development of practical recommendations for their improvement. The economic essence of profits, charges and financial results from nonoperating activity as objects of record-keeping of enterprises and their retrospective and strategic forming is explored. The interpretation of the definition „non-operating activity” is proposed and its components in the building industry are identified . The classification features of income and expenses of non-operating activity are improved in accordance with the necessities of external and internal users of accounting information. The influence of major organizational and technological features of building on the construction of accounting and analysis of income and expenses of nonoperating activity of building enterprises is considered. The structure of elements of expenses of non-operating activity is divided into smaller units with the purpose of its use at acceptance of management decisions in relation to the separate types of activity. Keywords: accounting, analysis, non-operating activity, building enterprises, non-operating income, non-operating expenses, financial results of non-operating activity.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/4727
Розташовується у зібраннях:Дисертації

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Дисертація Чижишин.pdf2.82 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.