Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/4640
Назва: Підвищення конкурентоспроможності виробництва в АПК
Інші назви: Rising of production competitiveness in agrarian-industrial complex
Автори: Бидик, Алла Геннадіївна
Bydyk, A. H.
Ключові слова: конкурентоспроможність
конкурентна боротьба
конкурентне середовище
агропромислове виробництво
ринкова економіка
державне регулювання
інноваційна діяльність
competitiveness
competition
competitive environment
agricultural production
market economy
state regulation
innovation activity
Дата публікації: 2004
Бібліографічний опис: Бидик, Алла Геннадіївна. Підвищення конкурентоспроможності виробництва в АПК [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.07.02 / Алла Геннадіївна Бидик. - Тернопіль : ТАНГ, 2004. - 233 с.
Короткий огляд (реферат): АНОТАЦІЯ Бидик А. Г. Підвищення конкурентоспроможності виробництва в АПК.  Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.07.02  економіка сільського господарства і АПК.  Тернопільська академія народного господарства Міністерства освіти і науки України.  Тернопіль, 2004. У дисертації уточнено сутність поняття “конкурентоспроможність виробництва в АПК”. Доведено об’єктивну необхідність підвищення конкурентоспроможності виробництва в АПК. Визначено основні види, форми і методи конкурентної боротьби. Уточнено методичні засади оцінки конкурентоспроможності виробництва в АПК. Проведено оцінку конкурентного середовища, ресурсного потенціалу і рівня конкурентоспроможності виробництва в АПК. Здійснено економічну діагностику фінансово-економічного стану і конкурентоспроможності виробничих структур АПК. Проаналізовано рівень ефективності та конкурентоспроможності виробництва продукції АПК. Розроблено економічний механізм підвищення конкурентоспроможності виробництва в АПК. Визначено напрямки інноваційно-інвестиційного забезпечення інтенсифікації і розширеного відтворення виробництва в АПК. Обґрунтовано розвиток повноцінної ринкової інфраструктури в АПК. Удосконалено міжгалузеві економічні відносини в АПК. Встановлено напрямки державного регулювання і підтримки конкурентоспроможного розвитку виробництва в АПК. Ключові слова: конкурентоспроможність, конкурентна боротьба, конкурентне середовище, агропромислове виробництво, ринкова економіка, державне регулювання, інноваційна діяльність. ANNOTATION Bydyk A. H. Rising of production competitiveness in agrarian-industrial complex.  Manuscript. This dissertation for the scientific degree of Candidate of Economic sciences of specialty 08.07.02  economy of agriculture and agrarian-industrial complex.  Ternopil Academy of National Economy.  Ternopil, 2004. The main point of the concept of “competitiveness in agrarian-industrial complex” were specified in the dissertation. The objective necessity of rising of the competitiveness of production in agrarian-industrial complex were proved. The main types, forms and methods of competition were determined. Methodical principles of the estimation of competitiveness of production in agrarian-industrial complex were specified. The estimation of competitive environment of resource potential and of the level of competitiveness of production in agrarian-industrial complex were carried out. The economical diagnostics of financial-economic state and competitiveness of productive structures of agrarian-industrial complex were accomplished. The level of the efficiency and competitiveness of the output production of agrarian-industrial complex was analyzed. The economic mechanism of rising of production competitiveness in agrarian-industrial complex was elaborated. The directions of innovation-investment providing of intensification and extend reproduction of production in agrarian-industrial complex were determined. The development of full-fledged market infrastructure in agrarian-industrial complex was grounded. Transsectoral economic relations in agrarian-industrial complex were perfected. The directions of state regulation and support of competitive development of production in agrarian-industrial complex were ascertained. Keywords: competitiveness, competition, competitive environment, agricultural production, market economy, state regulation, innovation activity.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/4640
Розташовується у зібраннях:Дисертації

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
disertacia Бидик А.pdf2.36 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.