Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/3648
Назва: Грошові потоки підприємств швейної промисловості: облік, аналіз і аудит
Інші назви: Cash flows of companies of sewing industry: accounting, analysis and audit
Автори: Ясишена, Валентина Валеріївна
Iasyshena, Valentyna Valeriivna
Ключові слова: грошові потоки
швейні підприємства
управлінський облік грошових потоків
аналіз
аудит грошових потоків
Звіт про рух грошових коштів
cash flows
sewing companies
management accounting of cash flow
analysis
audit of cash flows
Report of cash flow movement
Дата публікації: 2011
Бібліографічний опис: Ясишена, Валентина Валеріївна. Грошові потоки підприємств швейної промисловості : облік, аналіз і аудит [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Валентина Валеріївна Ясишена. - Тернопіль : ТНЕУ, 2011. - 280 с.
Короткий огляд (реферат): АНОТАЦІЯ Ясишена В. В. Грошові потоки підприємств швейної промисловості: облік, аналіз і аудит. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). – Тернопільський національний економічний університет, Тернопіль, 2011. У дисертації розглянуто теоретичні й методичні питання обліку, аналізу та аудиту грошових потоків підприємств швейної промисловості. За результатами дослідження уточнено поняття «грошовий потік» і вдосконалено класифікацію грошових потоків. Виокремлено зовнішні та внутрішні фактори негативного впливу на фінансово-господарську діяльність підприємства і процес формування грошових потоків. Сформовано організаційні засади інформаційної бази для управління грошовими потоками. Розроблено форми відомостей аналітичного обліку курсових різниць на основі відкриття додаткових аналітичних рахунків за видами іноземних валют . Побудовано загальну модель руху грошових потоків за центрами фінансової відповідальності швейних підприємств та розроблено форми внутрішньої звітності. Сформовано методику системного аналізу, яка базується на поетапному дослідженні руху грошових потоків за допомогою застосування широкого спектра розрахункових показників. Запропоновано алгоритм проведення аудиту Звіту про рух грошових коштів, що дає змогу сконцентрувати увагу на найважливіших ділянках перевірки з метою поліпшення якості її проведення. Ключові слова: грошові потоки, швейні підприємства, управлінський облік грошових потоків, аналіз, аудит грошових потоків, Звіт про рух грошових коштів. ANNOTATION Iasyshena V.V. – Cash flows of companies of sewing industry: accounting, analysis and audit. – Manuscript. Thesis for obtaining a scientific degree of Candidate of economic sciences in major 08.00.09 – accounting, analysis and audit (according to the types of economic activity). – Ternopil national university of economics, Ternopil, 2011. Theoretical and methodological issues of improvement for accounting, analysis and audit of cash flows at the companies of sewing industry have been studied in the thesis. According to the research results the notion “cash flow” has been specified and the classification of cash flows has been improved. External and internal factors of negative impact on the company financial-economic activity and the process of cash flow formation have been separated. Organizational principles of the informational data base for cash flow management have been suggested. Forms of analytical data sheet of exchange rate difference on the basis of opening additional analytical account according to the types of foreign currencies have been developed. We have worked up a general model of cash flow movement according to the financial liability centers of sewing companies as well as types of internal reporting. We also developed a methodology of system analysis which is based on the phase-by-phase analysis of cash flows with the help by applying a wide spectrum of the specified rate. We have suggested an algorithm of audit performance Report on cash flow movement that allows to focus our attention on the most important areas of control in order to improve the quality of its performance. Keywords: cash flows, sewing companies, management accounting of cash flow, analysis, audit of cash flows, Report of cash flow movement.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/3648
Розташовується у зібраннях:Дисертації

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
diser_Yasushena_.pdf2.66 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.