Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/3608
Назва: Обліково-аналітична інформація в системі управління виробництвом безалкогольних напоїв
Інші назви: Accounting-analytical information in the system of management of non-alcoholic drinks production
Автори: Балазюк, Оксана Юріївна
Balazyuk, Oksana Yuriivna
Ключові слова: управлінська інформаційна система
обліково-аналітична інформація
управління виробництвом
витрати виробництва
методи обліку витрат
information management system
accounting-analytical information
production management
methods of cost accounting
Дата публікації: 2013
Бібліографічний опис: Балазюк, Оксана Юріївна. Обліково-аналітична інформація в системі управління виробництвом безалкогольних напоїв [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Оксана Юріївна Балазюк. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013. - 229 с.
Короткий огляд (реферат): АНОТАЦІЯ Балазюк О. Ю. Обліково-аналітична інформація в системі управління виробництвом безалкогольних напоїв. – На правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). – Тернопільський національний економічний університет Міністерства освіти і науки України, Тернопіль, 2013. У дисертації викладено результати проведеного дослідження проблем формування обліково-аналітичної інформації та її використання в системі управління виробництвом безалкогольних напоїв. Розширено визначення поняття «управлінська інформаційна система», описано всі її складові та окреслено роль обліково-аналітичної інформації у ній. Запропоновано ряд внутрішніх розпорядчих документів, що регламентують ведення управлінського обліку на підприємствах, що займаються виготовленням безалкогольних напоїв. Розроблено модель обліково-аналітичного забезпечення системи управління виробництвом безалкогольних напоїв, яка враховує галузеві особливості підприємств, узгоджує виконання облікових, контрольних та аналітичних процедур у режимі реального часу, виявлення та аналіз відхилень від запланованих показників і використання отриманих результатів для прийняття управлінських рішень. Запропоновано методику розрахунку ефективності розширення функціональних можливостей діючої на підприємстві інформаційної системи управління шляхом впровадження нового програмного забезпечення. Ключові слова: управлінська інформаційна система, обліково-аналітична інформація, управління виробництвом, витрати виробництва, методи обліку витрат. ANNOTATION Balazyuk O.Y. Accounting-analytical information in the system of management of non-alcoholic drinks production. – Manuscript copyright. Dissertation for the degree of candidate of economic sciences in specialty 08.00.09– accounting, analysis and audit (according to types of economic activity). – Ternopil National Economic University, Ministry of Education and Science of Ukraine, Ternopil, 2013. The thesis presents the results of investigation of problems of accounting-analytical information formation and its use in the system of production management of nonalcoholic drinks. The definition “information management system” was expanded and described all its parts and the role of accounting and analytical information in it is outlined. Suggested a number of internal regulatory documents which governing the management accounting in production of non-alcoholic drinks in the enterprises. A structural and logical scheme of accounting and analytical support system of nonalcoholic drinks production was developed, which takes into account branch enterprises peculiarities, negotiate their accounting, control and analytical procedures on a real-time basis, determination and variance analysis from planned figures and usage of obtained results for making a management decisions. The method of calculation of effectiveness of functional possibilities development of existing information management system in the enterprise by introducing new software is suggested. Key words: information management system, accounting-analytical information, production management, methods of cost accounting.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/3608
Розташовується у зібраннях:Дисертації

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
diser_Balazyuk_O_Yu.pdf1.29 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.