Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/35449
Назва: Застосування методу аналізу ієрархій в управлінській діяльності сфери соціального влаштування дітей
Інші назви: Application of hierarchy analysis method in the managerial activity in the sphere of social support of children
Автори: Алілуйко, Андрій Миколайович
Миколюк, Світлана Миколаївна
Стефурак, Наталія Андріївна
Aliluiko, A.M.
Mykoliuk, S.M.
Stefurak, N.A.
Ключові слова: метод аналізу ієрархій
hierarchy analysis method
управлінська діяльність
managerial activity
соціальне влаштування дітей
social support of children
діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування
orphans and children deprived of parental care
Дата публікації: 2019
Бібліографічний опис: Застосування методу аналізу ієрархій в управлінській діяльності сфери соціального влаштування дітей / А.М. Алілуйко, С.М. Миколюк, Н.А. Стефурак // Інноваційна економіка. – 2019. – № 3-4 (79). – С. 125-132.
Короткий огляд (реферат): В процесі дослідження використані методи загальнонаукових та емпіричних прийомів, що ґрунтуються на системному підході. Крім цього для вирішення поставлених завдань, використовувались такі методи наукового пізнання: методи аналізу і спостереження використано для групування основних чинників впливу на прийняття рішень, метод оцінок для опрацювання експертної інформації, метод аналізу ієрархій для розв’язування задач планування та прийняття рішень. Визначено та досліджено сімейні форми влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Сформовано критерії, які враховуються при виборі форм влаштування дитини. Методом аналізу ієрархій за даними експертних оцінок серед фахівців сфери соціального влаштування дітей встановлено, що економічні чинники є найвагомішими при виборі батьками форм влаштування дітей. Обґрунтовано необхідність впровадження нових економічних методів управлінської діяльності сфери соціального влаштування дітей. Запропоновано застосування методу аналізу ієрархій для дослідження багатокритеріальної задачі управління в сфері соціального влаштування дітей щодо вибору пріоритетних форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Визначено першочергові кроки в оновленій моделі соціального влаштування дітей у різні форми виховання, враховуючи економічний аспект. Отримані результати дослідження є підґрунтям для вдосконалення організаційно-економічних механізмів управлінської діяльності у сфері соціального влаштування дітей. Исследовать возможность использования метода анализа иерархий для осуществления управленческих решений относительно совершенствования деятельности государства по социальному устройству детей. В процессе исследования использованы методы общенаучных и эмпирических приемов, основанных на системном подходе. Кроме этого для решения поставленных задач, использовались такие методы научного познания: методы анализа и наблюдения использовано для группировки основных факторов влияния на принятие решений, метод оценок для обработки экспертной информации, метод анализа иерархий для решения задач планирования и принятия решений Определены и исследованы семейные формы устройства детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Сформированы критерии, которые учитываются при выборе форм устройства ребенка. Методом анализа иерархий по данным экспертных оценок среди специалистов сферы социального устройства детей установлено, что экономические факторы являются важнейшими при выборе родителями форм устройства детей. Обоснована необходимость внедрения новых экономических методов в управленческой деятельности сферы социального устройства детей. Предложено применение метода анализа иерархий для исследования многокритериальной задачи управления в сфере социального устройства детей по выбору приоритетных форм устройства детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Определены первоочередные шаги в обновленной модели социального устройства детей в различные формы воспитания учитывая экономический аспект. Полученные результаты исследования являются основой для совершенствования организационно-экономических механизмов управленческой деятельности в сфере социального устройства детей.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/35449
Розташовується у зібраннях:Статті

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Aliluiko.pdf302.63 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.