Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/33724
Назва: Формування ефективної системи маркетингового планування на підприємстві:
Інші назви: Formation of the effective system of marketing planning at the enterprise
Автори: Меленчук, Юлія Тарасівна
Melenchuk, Y. T.
Ключові слова: планування
маркетингове планування
оцінка ефективності маркетингового плану
стратегічне маркетингове планування
маркетинговий стратегічний аналіз
ефективність маркетингової діяльності
Дата публікації: 2015
Видавництво: Тернопіль : ТНТУ
Бібліографічний опис: Меленчук, Юлія Тарасівна Формування ефективної системи маркетингового планування на підприємстві [Текст] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Меленчук Юлія Тарасівна ; Терноп. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. - Тернопіль, 2015. - 23 с.
Короткий огляд (реферат): У роботі розкрито суть та місце планування в системі управління підприємством, уточнено понятійний апарат маркетингового планування, удосконалено методичний інструментарій побудови системи маркетингового планування на підприємстві та визначено можливість застосування інструментарію моделювання для оптимізації маркетингового плану. Проаналізовано сучасний стан та тенденції розвитку машинобудівної галузі України. Узагальнено діючу практику розробки та реалізації маркетингового плану, здійснено оцінку ефективності маркетингової діяльності на вітчизняних підприємствах. Визначено напрями удосконалення маркетингового планування на машинобудівних підприємствах. Розроблено науково-методичні основи формування та реалізації стратегічно орієнтованого маркетингового плану. Удосконалено інструментарій оцінювання ефективності маркетингового планування підприємства на основі застосування сучасних методів економіко-математичного моделювання для встановлення міри кореляційного впливу маркетингових витрат машинобудівних підприємств на основні економічні чинники підприємства та здійснено прогноз маркетингових витрат на основі економіко-математичних методів для врахування вказаних показників при розробці маркетингових планів на найближчу перспективу розвитку підприємств машинобудівної галузі. In the paper we revealed the essence and planning place in the system of management of an enterprise, clarified the conceptual apparatus of marketing planning, improved methodological tools of construction of the marketing planning system at an enterprise and identified the possibility of application of modeling tools for marketing plan optimization. We analyzed the current state and trends of the machine-building industry in Ukraine. We summarized the current practice of development and implementation of marketing plan, evaluated the effectiveness of marketing activities on domestic enterprises. We identified areas of improvement of marketing planning of machine-building enterprises. The scientifically-methodical bases of forming and realization of strategically-oriented marketing plan are developed. We improved the tools of estimation of the effectiveness of marketing planning of an enterprise using modern methods of economic-mathematical modeling to establish the measures of correlation influence of marketing charges of machine-building enterprises based on economic factors of an enterprise and we carried out the prognosis of marketing expenses based on economic and mathematical methods to account for these indicators in developing marketing plans for the nearest terms of development of enterprises of machine-building industry.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/33724
Розташовується у зібраннях:Автореферати

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
aref_Melenchuk.pdf858.73 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.