Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/3302
Назва: Шляхи реалізації політики зайнятості та регулювання життєвого рівня населення
Автори: Штокало, Ярослав
Ключові слова: ринок праці
рівень життя населення
зайнятість населення
робоча сила
безробіття
labor market
standard of living
employment
labor force
unemployment
Дата публікації: 2015
Видавництво: Економічна думка
Бібліографічний опис: Штокало, Я. Шляхи реалізації політики зайнятості та регулювання життєвого рівня населення [Текст] / Ярослав Штокало // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. - 2015. - Вип. 20. - С. 141-146.
Короткий огляд (реферат): Стан ринку праці та процеси у сфері зайнятості населення належать до соціально- економічних параметрів, що визначальним чином впливають на суспільний розвиток і конкурентоспроможність національної економіки. З одного боку, ринок праці – елемент економічної системи, від якого залежать вектор і темпи макроекономічної динаміки, а з іншого – він опосередковує вплив макроекономічної політики та макроекономічного розвитку на добробут населення й стан багатьох соціальних процесів,зокрема забезпечує розподіл винагороди за працю. Ринку праці належить важлива роль у забезпеченні успіху ринкових реформ. Сьогодні держава є основним суб’єктом, який здійснює розподіл і перерозподіл власності, сфер економічного впливу. Головні зусилля держави щодо ринку праці сконцентровані переважно на одній складовій – регулюванні масштабів офіційного безробіття. Наразі ринок праці адаптується до кризових шоків за рахунок зниження заробітної плати, активного використання режиму неповного робочого дня, затримання платні. Як наслідок, скорочення виробництва не супроводжується адекватним скороченням зайнятості, тому підприємства зберігають надлишкову зайнятість. Це фактично гальмує процеси структурної перебудови економіки; країна консервує неефективну структуру зайнятості, оскільки нема умов для розвитку різноманітних і багатоманітних форм власності, здорового конкурентного середовища та ефективної мотивації. Декларування ж незавершеності демократичних перетворень на фоні дедалі глибшої диференціації та відчуження стало однією з головних причин виникнення низки суперечностей. The labor market and processes in the field of employment belong to the socio-economic parameters that influence on social development and national economy competitiveness. On the one hand, the labor market is an element of the economic system vector and pace of macro-economic dynamics depend on, on the other hand it mediates the impact of macroeconomic policy and macroeconomic development for the welfare and status of many social processes, including ensuring the distribution of remuneration. Labor market has an important role in ensuring the success of market reforms. Nowadays, the state is the primary entity that performs the distribution and redistribution of property and spheres of economic influence. The main efforts of the state labor market concentrated primarily on one component is the scale of official unemployment regulation. Currently, the labor market is adapting to the crisis shocks by reducing wage active use of part-time mode, detention salary. As a result, layoffs are not accompanied by adequate reduction in employment that is why the enterprises save an excess employment. This effectively slows the processes of restructuring economics; the state preserves an inefficient structure of employment because there are no any conditions for various and diverse forms of ownership, a healthy competitive environment and an effective motivation. Declaring of democratic reforms incompleteness against the backdrop of deepening differentiation and alienation has become one of the main causes of a number of contradictions.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/3302
Розташовується у зібраннях:Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України Випуск 20 2015 рік

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Штокало Я..pdf279.86 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.