Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/32028
Назва: Цифрова економіка як новітній вектор реконструкції традиційної економіки.
Інші назви: DIGITAL ECONOMY AS THE MODERN VECTOR OF RECONSTRUCTION OF THE TRADITIONAL ECONOMY
Автори: Пуцентейло, Петро Романович
Гуменюк, Олена Олексіївна
Ключові слова: цифрова економіка, нова економіка, цифрова платформа, цифрові технології, глобалізація і цифровізація економічних відносин
digital economy, new economy, digital platform, digital technologies, globalization and digitalization of economic relations
Дата публікації: 29-чер-2018
Видавництво: Інноваційна економіка
Бібліографічний опис: Пуцентейло, П.Р., Гуменюк, О.О. Цифрова економіка як новітній вектор реконструкції традиційної економіки. Інноваційна економіка. 2018. № 5-6 (75). С. 131-143.
Серія/номер: ;5-6 (75)
Короткий огляд (реферат): Визначено, що цифрова економіка – це комунікаційне середовище економічної діяльності в мережі Інтернет, результат трансформаційних ефектів нових технологій загального призначення в сфері інформації, комунікації і нанотехнологій. Обгрунтовано, що цифрова економіка заснована на широкому і масовому використанні автоматичних систем, приладів і обладнання з використанням обчислювально-керуючих блоків і пристроїв, здатних функціонувати без участі людини. Розкрито сутність і сформульовано визначення цифрової платформи. Виявлено основні принципи функціонування цифрової платформи, що дозволяють створювати відкриті, електронні системи з значною кількістю користувачів. Здійснено комплексний аналіз багатофункціональності та правової основи розвитку цифрової економіки в сучасних умовах. Розглянуто основні підходи до формування інформаційної інфраструктури організацій і підприємств в цифровій економіці. Обгрунтовано основні напрямки цифровий трансформації, що полягають у своєчасності, доступності, якості та персоналізації. Запропоновано авторське визначення цифрової економіки, в якому подається якісна характеристика цифрової економіки за сукупністю ознак і особливостей. Обгрунтовано напрямки цифрової трансформації економіки України: транспорт, енергетика, телекомунікації, обробка даних, надання державних послуг. Встановлено, що цифрова економіка передбачає широке використання технологій великих масивів даних (Big data), індустріального Інтернету речей та Інтернету речей (IIoT/IoT), хмарних обчислень, квантових технологій, NBIC-конвергенції (конвергенції нано- біо- інфо-та когнітивних технологій), роботизації та інших інформаційних технологій. Отримані результати дослідження сприятимуть підвищенню ефективності формування і розвитку цифрової економіки та стануть базою для подальших наукових розробок у цій галузі. It is determined that the digital economy is a communication environment of economic activity on the Internet, the result of the transformational effects of new technologies of general use in the field of information, communication and nanotechnology. It is substantiated that the digital economy is based on the wide and massive use of automatic systems, devices and equipment using computing control units and devices capable of functioning without human involvement. The essence and formulation of the definition of a digital platform are revealed. The basic principles of functioning of the digital platform are revealed, allowing to create open, electronic systems with the considerable quantity of users. The complex analysis of the multi-functionality and legal basis for the development of the digital economy in modern conditions is carried out. The main approaches to the formation of information infrastructure of organizations and enterprises in the digital economy are considered. The basic directions of digital transformation, which consist of timeliness, accessibility, quality and personalization, are substantiated. The author's definition of digital economy is proposed, which provides a qualitative characteristic of the digital economy in terms of a set of features and characteristics. The directions of the digital transformation of the Ukrainian economy are substantiated: transport, energy, telecommunications, data processing, provision of public services. It has been established that the digital economy involves widespread use of technologies of large data sets (Big data), industrial Internet of Things and Internet of Things (IIoT / IoT), cloud computing, quantum technologies, NBIC-convergence (convergence of nano-bio-information and cognitive technologies), robotizing and other information technologies. The obtained results of the study will enhance the effectiveness of the formation and development of the digital economy and will provide the basis for further research in this field.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/32028
ISSN: 2309-1533
Розташовується у зібраннях:Статті

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
InnEko_5-6 2018_Пуцентейло П.Р.-Гуменюк О.О..pdf715.34 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.