Психологія і суспільство Домівка фонду Перегляд статистики

Logo
Засновник та видавець: Тернопільський національний економічний університет (Рекомендовано до видання вченою радою, протокол ¹ 1 від 27 серпня 2015 року) Співвидавці: Інститут соціальної та політичної психології НАПН України Філософський факультет, факультет психології і факультет соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка Голова редакційної ради – Андрій Крисоватий Шеф-редактор – Володимир Мовчан Головний редактор – Анатолій Фурман Заступник головного редактора – випусковий редактор – Юрій Москаль Заступники головного редактора – Юрій Яковенко, Оксана Фурман, Андрій Гірняк Завідувачка редакцією – відповідальний секретар – Надія Колісник Журнал входить до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук у галузі філософії, психології та соціології (Постанова президії ВАК України №1-05/3 від 14 квітня 2010 року)

© Тернопільський національний економічний університет © НДІ методології та економіки вищої освіти © ВПЦ ТНЕУ “Економічна думка” © Психологія і суспільство

Browse

Підфонди цього фонду

Психологія і суспільство 2000 рік

Психологія і суспільство 2000 рік

Психологія і суспільство 2001 рік

Психологія і суспільство 2001 рік

Психологія і суспільство 2002 рік

Психологія і суспільство 2002 рік

Психологія і суспільство 2003 рік

Психологія і суспільство 2003 рік

Психологія і суспільство 2004 рік

Психологія і суспільство 2004 рік

Психологія і суспільство 2005 рік

Психологія і суспільство 2005 рік

Психологія і суспільство 2006 рік

Психологія і суспільство 2006 рік

Психологія і суспільство 2007 рік

Психологія і суспільство 2007 рік

Психологія і суспільство 2008 рік

Психологія і суспільство 2008 рік

Психологія і суспільство 2009 рік

Психологія і суспільство 2009 рік

Психологія і суспільство 2010 рік

Психологія і суспільство 2010 рік

Психологія і суспільство 2011 рік

Психологія і суспільство 2011 рік

Психологія і суспільство 2012 рік

Психологія і суспільство 2012 рік

Психологія і суспільство 2013 рік

Психологія і суспільство 2013 рік

Психологія і суспільство 2014 рік

Психологія і суспільство 2014 рік

Психологія і суспільство 2015 рік

Психологія і суспільство 2015 рік

Психологія і суспільство 2016 рік

Психологія і суспільство 2016 рік

Психологія і суспільство 2017 рік

Психологія і суспільство 2017 рік

Зібрання цього фонду

2000

2000 рік

2001

2001 рік

2002

2002 рік

2003

2003 рік

2004

2004 рік

2005

2005 рік

2006

2006 рік

2007

2007 рік

2008

2008 рік

2009

2009 рік

2010

2010 рік

2011

2011 рік

2012

2012 рік