Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/28428
Назва: Емоційна регуляція пізнавальної діяльності: концепція, механізми, умови
Інші назви: Emotional regulation of cognitive activity: concept, mechanisms, conditions
Автори: Чебикін, Олексій
Chebykin, Oleksiy
Ключові слова: людина
емоції
регуляція пізнавальної діяльності
навчання
учіння
навчальна проблемна ситуація
учбова діяльність
емоціогенна ситуація
емоційно-мотиваційний компонент
поетапне формування учбових дій
психологічний механізм
емоціогенний ефект
human
emotions
regulation of cognitive activity
teaching
learning
educational problem situation
educational activity
emotiogenic situation
emotional and motivational component
phased formation of educational actions
psychological mechanism
emotiogenic effect
Дата публікації: 2017
Видавництво: ТНЕУ
Бібліографічний опис: Чебикін, О. Емоційна регуляція пізнавальної діяльності: концепція, механізми, умови [Текст] / Олексій Чебикін // Психологія і суспільство. - 2017. - № 3. - С. 86-103.
Короткий огляд (реферат): Дослідження висвітлює теоретичні уявлення, механізми і психолого-педагогічні умови ефективної регуляції пізнавальної діяльності школярів, характеризує повноту наявності емоційної складової у системних теоріях навчання, що мають достатньо чітку логіко-структурну організацію знання про структуру, закономірності та особливості розвитку процесу учіння. Водночас запропонована модель психологічних механізмів указаної регуляції, що взаємодоповнює поетапне розгортання учбової діяльності за орієнтувально-мотиваційним, виконавським і рефлексивно-оцінювальним компонентами і порівневе функціонування мотиваційного та емоційного (загального і спеціального) складників регуляції. Крім того, з’ясована своєрідність феноменального оприявнення емоціогенних ситуацій на трьох рівнях діяльного перебігу учіння залежно від характеру розвиткової зміни навчальних проблемних ситуацій, а саме від домінування провідного емоціогенного ефекту й від організаційних умов його досягнення до індивідуально-психологічних особливостей перебігу вмотивованого учіння та емоційної регуляції пошукової пізнавальної активності школярів. The research covers theoretical representations, mechanisms and psychological-pedagogical conditions of effective regulation of cognitive activity of schoolchildren, characterizes the completeness of the presence of an emotional component in system theories of learning that have sufficiently clear logical-structural organization of knowledge about the structure, patterns and peculiarities of development of the process of learning. At the same time, a model of psychological mechanisms of the mentioned regulation is proposed, which is complementary to the step by step deployment of educational activity by orientation-motivational, executive and reflexive-evaluation components and staged functioning of the motivational and emotional (general and special) components of regulation. In addition, the peculiarity of the phenomenal presentation of emotio-genic situations on the three levels of the active course of study is determined, depending on the nature of the developmental change of educational problem situations, namely on the domination of the leading emotiogenic effect and on the organizational conditions of its achievement to the individual-psychological peculiarities of the course of motivated learning and emotional regulation of the search cognitive activity of schoolchildren.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/28428
Розташовується у зібраннях:Психологія і суспільство 2017. - № 3 (69)

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Чебикін.pdf621.92 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.