Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/28250
Назва: Особливості судового розгляду та вирішення публічноправових земельних спорів
Інші назви: Peculiarities of judicial review and resolution of public land disputes.
Автори: Бакуліна, Світлана Віталіївна
Bakulina, S. V.
Ключові слова: адміністративне судочинство, публічно-правовий спір, публічно-правовий земельний спір, розгляд публічно-правового земельного спору в адміністративних судах, зарубіжний досвід, шляхи впровадження зарубіжного досвіду.
Дата публікації: 2018
Бібліографічний опис: Бакуліна, Світлана Віталіївна. Особливості судового розгляду та вирішення публічно-правових земельних спорів [Текст] : дис. ... канд. юр. наук : 12.00.07 / Світлана Віталіївна Бакуліна. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 215 с.
Короткий огляд (реферат): Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. – Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2018. Дисертацію присвячено теоретичному узагальненню й новому вирішенню наукового завдання, що полягає у розкритті особливостей судового розгляду та вирішення публічно-правових земельних спорів, визначенні процесуальних прогалин діяльності суду щодо їх розгляду та виокремленню напрямів удосконалення чинного законодавства в досліджуваній сфері. У роботі з’ясовано сутність земельних правовідносин, як передумови виникнення публічно правового спору. Виокремлено критерії визначення судової юрисдикції щодо розгляду публічно-правових земельних спорів, до яких віднесено: суб’єктний склад учасників судочинства та наявність публічного чи приватного інтересу у спорі, однак доведено, що вони не є вичерпними і остаточними, адже визначення юрисдикції залежить також від особливостей формування підстав, предмету, сутності земельного спору та чітко сформульованих позовних вимог. Надано авторське визначення «публічно-правового земельного спору», як заснованого на публічному праві спору між двома чи більше учасниками правовідносин, в яких хоча б однією зі сторін є суб’єкт владних повноважень, предметом якого виступає: рішення (дія) суб’єкта владних повноважень, спрямовані на передачу права володіння, користування та розпорядження земельними ділянками державної або комунальної власності у власність чи користування, або бездіяльність (пасивне перешкоджання такій передачі); рішення (дії) суб’єкта владних повноважень, спрямовані на повернення в державну або комунальну власність раніше переданої у власність або користування земельної ділянки; виокремлено його ознаки. Здійснена класифікація публічно-правових земельних спорів за предметом спірних відносин: 1) спори фізичних чи юридичних осіб із суб’єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень (нормативно-правових актів чи правових актів індивідуальної дії), дій чи бездіяльності, пов’язаних з використанням та розпорядженням землями публічної власності; 2) спори між суб’єктами владних повноважень з приводу реалізації їхньої компетенції у сфері використання та розпорядження землями публічної власності; 3) спори, що виникають з приводу укладання, виконання, припинення, скасування чи визнання нечинними адміністративних договорів, предметом яких є делегування повноважень щодо використання та розпорядження землями публічної власності; 4) спори за зверненням суб’єкта владних повноважень у випадках неможливості використання та розпорядження землями публічної власності, що знаходяться в їх оперативному управлінні. На підставі вивчення моделей побудови та функціонування системи адміністративних суддів провідних країн світу, з огляду на розгляд публічних земельно-правових спорів, зроблено висновок про вірний вибір Україною континентальної моделі адміністративної юстиції, тобто запровадження системи спеціалізованих адміністративних судів, розвиток якої має призвести до виокремлення внутрішньосистемної градації компетенції щодо розгляду окремих категорій адміністративних справ, зокрема справ, що виникають на підставі публічно-правових земельних спорів. Розкрито процесуальний статус учасників судового розгляду публічно правового земельного спору. З’ясовано особливості загальної процедури судового розгляду та вирішення публічно-правових земельних спорів; виокремлено особливості судового розгляду справ про примусове відчуження земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, з мотивів суспільної необхідності. Визначено особливості перегляду судових рішень у справах про вирішення публічно-правових земельних спорів. Вироблено низку пропозицій щодо внесення законодавчих змін з метою покращення процесуальних засад діяльності судів з розгляду публічно-правових земельних спорів, зокрема, запропоновано: визначити категорії публічно правових земельних спорів в КАС України, а приватно-правових земельних спорів в Цивільному процесуальному кодексі України та Господарському процесуальному кодексі України, а також – визначити чіткі критерії підсудності земельних справ в узагальненні Верховного Суду.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/28250
Розташовується у зібраннях:Дисертації

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
1-dis.pdf2.79 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.