Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/26495
Назва: Research of influence factors of professional competence on efficiency activity of accounting personnel
Інші назви: Дослідження факторів впливу професійної компетентності на ефективність діяльності облікового персоналу
Автори: Рожелюк, Вікторія Миколаївна
Rozheliuk, Viktoriia Mykolaivna
Кальченко, О. М.
Kalchenko, О. М.
Ключові слова: competence
accounting
accounting personnel
organization of accounting
accounting profession
ethical behavior
компетентність
облік
обліковий персонал
організація обліку
бухгалтерська професія
етична поведінка
Дата публікації: 2017
Видавництво: Чернігівський національний технологічний університет
Бібліографічний опис: Rozheliuk, V. M. Research of influence factors of professional competence on efficiency activity of accounting personnel / V. M. Rozheliuk, О. М. Kalchenko // Науковий вісник Полісся. – 2017. - № 4 (12). Ч. 2. – С. 137-143.
Короткий огляд (реферат): Urgency of the research. Euro integration processes in the Ukrainian economy put new demands on the organization of accounting in accordance with International accounting and reporting standards, which stipulates the use of a competent approach for the formation of qualification requirements for accounting officers. Target setting. Disclosure of the essence of the competence of accountants in the context of the study of the factors of its impact on effective accounting. Actual scientific researches and issues analysis. The problem of the formation and development of the accountant's profession is one of the key places among research in scientific circles, which has been devoted and continues to be given more attention by both domestic and foreign scientists, in particular O. Bakayev, I. Bilousova, M. Bilukha, P. Bezrukykh, F. Butinets, M. Weber, C. Golov, S. J. Gray, V. Zhuk, V. Ivashkevych, G. Kireytsev, A. Mikhalkevych, A. Petruk, S. Prylypko, J. Sokolov, L. Chyzhevskaya and other. Uninvestigated parts of general matters defining. Competency approach in the formation of professional skills and abilities of accounting staff is the basis of effective accounting service activities. The research objective: to determine the influence of factors of professional competence on the state of adaptation of the accounting service to international requirements. The statement of basic materials. Effective activity of accountants in the system of management of the enterprise-type market is determined by the level of professionalism of accountants, not only in the knowledge of legal acts and procedures of conducting accounts, but also in the ability to solve constructive tasks, to take effective decisions of production, financial and investment character, influence the development strategy Enterprises in a competitive environment and form information products for different groups of interested users. Conclusions. The competence of accounting officers on the basis of professional advantages creates the basis for a reliable information environment for the adoption of effective managerial decisions by management of enterprises in market conditions. Актуальність теми дослідження. Євроінтеграційні процеси в економіці України ставлять нові вимоги до організації обліку за Міжнародними стандартами обліку та звітності, що обумовлює використання компетентнісного підходу формуванні кваліфікаційних вимог до облікових працівників. Постановка проблеми. Розкриття сутності компетенції облікових працівників у контексті дослідження факторів її впливу на ефективне ведення обліку. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема формування та розвитку професії бухгалтера займає одне з ключових місць серед досліджень у наукових колах, якій приділяли і продовжують приділяти все більше уваги як вітчизняні, так і зарубіжні вчені, зокрема О. Бакаєв, І. Білоусова, М. Білуха, П. Безруких, Ф. Бутинець, М. Вебер, С. Голов, С. Дж. Грей, В. Жук, В. Івашкевич, Г. Кірейцев, А. Міхалкевич, О. Петрук, С. Прилипко, Я. Соколов, Л. Чижевська та ін. Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. Компетентнісний підхід у формуванні професійних вмінь та навичок працівників бухгалтерії є підґрунтям ефективної діяльності бухгалтерської служби. Мета статті: визначити вплив факторів професійної компетенції на стан адаптації облікової служби до міжнародних вимог. Виклад основного матеріалу. Ефективна діяльність облікового персоналу в системі управління підприємством ринкового типу визначається рівнем професіоналізму бухгалтерів не лише у знаннях нормативно-правовових актів та процедурах ведення облікових записів, а й у вмінні вирішувати конструктивні завдання, приймати дієві рішення виробничого, фінансового та інвестиційного характеру, впливати на стратегію розвитку підприємства у конкурентному середовищі та формувати інформаційні продукти для різних груп зацікавлених користувачів. Висновки. Компетентність облікових працівників на базі професійних переваг створює підґрунтя надійного інформаційного середовища для прийняття дієвих управлінських рішень менеджментом підприємств у ринкових умовах.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/26495
Розташовується у зібраннях:Статті

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Rozeliuk_VM_Resach_of_influence_factors..._2017.pdf381.62 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.