УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ДЕРЖАВИ, РЕГІОНУ, ПІДПРИЄМСТВА ТА ДОМОГОСПОДАРСТВА: ПОГЛЯДИ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ Домівка фонду Перегляд статистики

Browse

Зібрання цього фонду

УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ДЕРЖАВИ, РЕГІОНУ, ПІДПРИЄМСТВА ТА ДОМОГОСПОДАРСТВА: ПОГЛЯДИ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

Збірник тез доповідей Четвертої Всеукраїнської студентської Інтернет-конференції кафедри фінансів ім. С.І. Юрія ТНЕУ (м. Тернопіль, 15-25 листопада 2017 р.)