Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/2495
Назва: Стратегічні орієнтири управління ліквідністю та діловою активністю підприємства
Інші назви: Strategic landmarks of management of liquidity and business activity of an enterprise
Автори: Щербань, Олена Дмитрівна
Shcherban, Olena Dmytrivna
Ключові слова: фінансовий механізм
властивості
підходи
критерії
оцінка
взаємозв’язок
financial mechanism
characteristics
approaches
criterion
estimation
correlation
Дата публікації: 2016
Видавництво: Тернопільський національний економічний університет
Бібліографічний опис: Щербань, О. Д. Стратегічні орієнтири управління ліквідністю та діловою активністю підприємства [Текст] / Олена Дмитрівна Щербань // Економічний аналіз : зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол. : В. А. Дерій (голов. ред.) та ін. – Тернопіль : Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету “Економічна думка”, 2016. – Том 23. – № 2. – С. 206-212. – ISSN 1993-0259.
Короткий огляд (реферат): Вступ. На сучасному етапі розвитку економіки діяльність вітчизняних суб’єктів господарювання значною мірою ускладнюється тривалою кризою неплатежів, зростанням дебіторської та кредиторської заборгованості, несприятливою податковою політикою, скороченням виробництва, а також дефіцитом фінансових ресурсів. Невиконання підприємством своїх зобов’язань негативно відображається на перспективах його подальшого існування. Визначенні проблеми мають вивчатися при запровадженні ефективної політики управління ліквідністю підприємства. Саме тому необхідно звернути увагу на проблеми управління ліквідністю та діловою активністю підприємства задля покращення його функціонування, підтримки стабільності фінансового стану підприємства, рівня ефективності використання ресурсів (капіталу) і стабільності економічного зростання, підвищення ефективності роботи підприємства відносно величини авансованих ресурсів або відносно величини їх споживання в процесі виробництва. Мета. Метою написання статті є розкриття теоретичних положень та удосконалення процесу управління ліквідністю та діловою активністю підприємства. Метод (методологія). Досягнення поставлених завдань при викладенні матеріалу здійснюється за допомогою наступних методів: дедукції, індукції, логічного узагальнення, аналізу, синтезу для дослідження теоретичних основ управління ліквідністю та діловою активністю підприємства. Результати. Розвиток ринкових відносин в Україні призводить до відповідальності та самостійності підприємств та інших суб’єктів ринку у розробленні та ухваленні управлінських рішень. Ліквідність підприємства в ринковій економіці є першочерговою умовою існування останнього як суспільно-економічного інституту. Політика управління ліквідністю та діловою активністю важлива насамперед з позиції забезпечення безперервної, ефективної поточної діяльності підприємства, підтримання стабільного фінансового стану та забезпечення постійного розширення й зростання обсягів виробництва, реалізації. Тому показники ліквідності та ділової активності стають основним інструментом при впровадженні на підприємстві комплексної системи ефективності контролінгу. Практичне застосування результатів роботи допоможе вирішити проблемні питання щодо ефективного управління ліквідністю та діловою активністю підприємства, прийняття рішень, що зможуть вплинути на подальше покращення менеджменту підприємства. Introduction. At a current stage of economic development the activity of domestic business entities becomes complicated due to the lasting defaults crisis, debts growths, unfavorable tax policy, production shortening and a deficit of financial resources. Failure of fulfilling their obligations makes a negative impact on future perspectives of business entities. Problems, that have been determined, have to be studied while the setup of liquidity management of a business entity. That’s why it is important to investigate problems of liquidity and business activity management for the improvement of business entity’s functioning, financial stability, increasing the efficiency of resources (capital) expenditure and stability of economic growth, increasing the efficiency of activities of an enterprise regarding amounts of advanced resources and a level of their consumption during production. Purpose. The article aims to disclose theoretical statements and to improve the liquidity management process and business activity of an enterprise. Method (Methodology). We have used the following methods in this research: method of deduction, method of induction, method of logical generalization, method of analysis, method of synthesis for investigation of theoretical background of liquidity management and business activity management of an enterprise. Results. Market relations development in Ukraine leads to increase of responsibility and independence of business entities and other market participants in the process of preparation and affirmation of management solutions. Liquidity of an enterprise in the market economy is a prior condition of existence of an enterprise as social and economic institution. First of all, liquidity management and business activity policy is important from the perspective of ensuring continuous and effective current activity of an enterprise, maintenance of a stable financial state and ensuring lasting extension and growth of production and sales rate. That’s why liquidity and business activity indicators become a main tool for the implementation of a complex effective controlling system at the enterprise. Practical use of the results of this article will help to solve problems regarding effective liquidity and business activity of an enterprise, and to make decisions which will be able affect further improvement of an enterprise management process.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/2495
Розташовується у зібраннях:Економічний аналіз. 2016 рік. Том 23. № 2.

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
31.pdf735.99 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.