Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/2485
Назва: Оцінка фінансово-економічного стану підприємства в системі актикризового управління
Інші назви: Estimation of financial and economic status of the enterprise in system of anticrisis management
Автори: Пілецька, Саміра Тимофіївна
Piletska, Samira Tymofiyivna
Ключові слова: криза
кризовий процес
регресійне моделювання
економічна стійкість
тип економічної стійкості
інтегрована модель
crisis
crisis process
regression modeling
economic stability
type of economic stability
integrated model
Дата публікації: 2016
Видавництво: Тернопільський національний економічний університет
Бібліографічний опис: Пілецька, С. Т. Оцінка фінансово-економічного стану підприємства в системі антикризового управління [Текст] / Саміра Тимофіївна Пілецька // Економічний аналіз : зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол. : В. А. Дерій (голов. ред.) та ін. – Тернопіль : Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету “Економічна думка”, 2016. – Том 23. – № 2. – С. 139-145. – ISSN 1993-0259.
Короткий огляд (реферат): Вступ. Систематичний і кваліфікований фінансовий аналіз виступає дієвим засобом як недопущення кризової ситуації у будь-якому суб'єктові господарської діяльності, так і, у разі її виникнення, своєчасного усунення негативних наслідків. Фінансовий аналіз дозволяє не лише з'ясувати, в чому полягають проблеми економіки підприємства-боржника, але і завчасно розробити і реалізувати заходи задля виходу підприємства з кризової ситуації. Мета. Метою статті є розробка інтегрованої моделі визначення стадії розгортання кризи через фінансово-економічний стан та тип економічної стійкості на основі використання множинного регресійного моделювання. Метод (методологія). Теоретичною та методологічною основою дослідження слугують роботи провідних вітчизняних та зарубіжних фахівців у галузі антикризового управління підприємством. У ході дослідження були використані загальнонаукові знання з фінансового, економічного аналізу, структурно-динамічного аналізу, математичного прогнозування у межах регресійного аналізу, кваліметричного прогнозування в межах експертного аналізу, графічного - для наочного подання теоретичного і методичного матеріалу та абстрактно-логічного - для теоретичних узагальнень і висновків дослідження. Результати. Запропоновано інтегровану модель визначення стадії розгортання кризового процесу за джерелом – фінансово-економічний стан та типу економічної стійкості на основі використання множинного регресійного моделювання, яка дає можливість визначити фінансово-економічний стан підприємства, джерело виникнення кризового процесу та тип економічної стійкості, що дозволяє своєчасно розробляти антикризові заходи щодо розгортання кризових процесів на підприємстві. Проведений аналіз дозволив зробити висновки, що у більшості підприємств їх фінансово-економічний стан негативно впливає на економічну стійкість. До того ж з 2009 р. спостерігається погіршення фінансово-економічного стану промислових авіапідприємств. На більшості підприємств розгортається передкризовий та кризовий стан. Підприємства неефективно використовують основні фонди, неефективно управляють дебіторською заборгованістю, наявні високі запаси сировини, матеріалів, готової продукції на складі, незавершеного виробництва. Systematic and qualified financial analysis serves as an effective method to prevent the crisis in any business entity, and so in case of its occurrence, timely elimination of negative consequences. Financial analysis helps not only find out what the economic problems of the debtor are, but also develop and implement measures of company’s exit from the crisis situation. Purpose. The aim of the article is to develop an integrated model of determination of stage of the crisis through the financial and economic status and the type of economic stability on the basis of the usage of multiplication regression modeling. Method (methodology). The research works of leading domestic and foreign experts in the field of crisis management have become the theoretical and methodological basis of the article. In the process of study we have used the general scientific knowledge of the financial, economic analysis, structural and dynamic analysis, mathematical prediction within regression analysis, qualimetric forecasting within expert analysis, graphics analusis for visual presentation of theoretical and methodological material and abstract and logic analysis for theoretical generalizations and conclusions of study. Results. An integrated model has been suggested for staging deployment of the source of the crisis. That is, the financial and economic situation and the type of economic stability with the help of usage of multiplication regression modeling, which makes it possible to determine the financial and economic performance, the source of the crisis and the type of economic stability that allows to develop anti-crisis measures to deploy critical processes in the enterprise. The results of the analysis showed that financial and economic situation of most companies has a negative impact on economic stability. In addition, from 2009 it is observed a worthening of financial and economic conditions of industrial airlines. Most of the companies are in pre-crisis and crisis conditions. Enterprises use capital assets ineffectively. They manage accounts receivable unsuccessfully. We can observe high inventories of raw materials, a great amount of finished products in warehouses. It confirms the evidence of ineffective management too.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/2485
ISSN: 1993-0259
Розташовується у зібраннях:Економічний аналіз. 2016 рік. Том 23. № 2.

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
21.pdf753.59 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.