Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/2478
Назва: Проблеми визначення поняття ІТ-аутсорсингу та його особливості
Інші назви: Problem of definition of the concept of it outsourcing and its characteristics
Автори: Літошенко, Андрій Володимирович
Litoshenko, Andriy Volodymyrovych
Ключові слова: аутсорсинг
інформаційні технології (ІТ)
зовнішні ресурси
стратегія
приймаюча компанія
outsourcing
information technology (IT)
concept
external resources
strategy
the receiving company
Дата публікації: 2016
Видавництво: Тернопільський національний економічний університет
Бібліографічний опис: Літошенко, А. В. Проблеми визначення поняття ІТ-аутсорсингу та його особливості / Андрій Володимирович Літошенко // Економічний аналіз : зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол. : В. А. Дерій (голов. ред.) та ін. – Тернопіль : Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету “Економічна думка”, 2016. – Том 23. – № 2. – С. 88-92. – ISSN 1993-0259.
Короткий огляд (реферат): Вступ. ІТ-аутсорсинг є однією з найбільш поширених подібних послуг сьогодні, яка належить до практики пошуків технологій, ресурсів або залучення субпідряду з-поза організації для виконання всіх або частини ІТ-функцій. Компанії використовують ІТ-аутсорсинг для вирішення питань, що стосуються різних напрямків, починаючи від інфраструктури до розробки програмного забезпечення, разом із технічним обслуговуванням та підтримкою. Майже кожен вид бізнесу сьогодні має ІТ-потреби або принаймні має справу з технологіями на деякому рівні. Аутсорсинг є інноваційною формою бізнесу. ІТ-ринок в Україні розвивається дуже швидко, а кадри, що мають українську ІТ-освіту, є конкурентоспроможними у всьому світі. Дослідження ІТ-аутсорсингу полягає у розробленні як теоретичної бази, так і практичних рекомендацій саме для України, із урахуванням політичної, економічної ситуації, а також іміджу ринку інформаційних технологій України в світі. У статті також досліджено міжнародний досвід розвитку поняття ІТ-аутсорсингу та його становлення у державах, що розвиваються. Метою статті є аналіз розвитку поняття аутсорсингу. Сьогодні актуальна і популярна стратегія використання зовнішніх ресурсів для виконання робіт, що традиційно виконуються внутрішнім персоналом і ресурсами, що зумовлює інтерес дослідження концепції аутсорсингу, його розвиток в Україні та за кордоном. Орієнтування на основні характеристики ІТ-аутсорсингу дозволить у майбутньому зробити більш точне прогнозування розвитку його ринку в Україні. Методи. Під час написання статті були використані порівняльний, історичний методи, а також методи аналізу та синтезу. Результати. Розглянуто еволюцію поняття і проблеми визначення окремих особливостей саме аутсорсингу інформаційних технологій, що дало змогу надати більш актуальне та повне визначення ІТ-аутсорсингу, а також його основних характерних ознак. Introduction. IT outsourcing is one of the most common outsourcing services today. It refers to the practice of searchingof technologies, resources or subcontract involvement of outside organizations to perform all or part of the IT functions. Companies cn use IT outsourcing to address issues relating to various areas ranging from infrastructure to software development, including a maintenance and support. Almost every type of business today is in IT needs, or at least dealing with technology on some level. Outsourcing is an innovative form of business. IT market in Ukraine is developing very quickly, and personnel that have Ukrainian IT education are competitive worldwide. Research of IT outsourcing includesthe development of theoretical framework and practical recommendations specifically for Ukraine, taking into account the political and economic situation as well as the image of Ukraine IT market in the world. Purpose.The aim of the article is to determine the most current definition of IT outsourcing and it’s major characteristics. Today relevant and popular strategy for using external resources to perform work which is traditionally performed by internal staff and resources – outsourcing – cause an interest of research of outsourcing concept, its development in Ukraine and abroad. Also the international experience of the concept of IT outsourcing and its evolution in developing countries is studied in the article. Revealing the most important characteristics of IT outsourcing will allow forecast more accurate development of IT outsourcing industry in Ukraine. Method (methodology).The author uses comparativemethod , historical methods and also methods of analysis and synthesis. Results.The author has explored the evolution of the concept of outsourcing and the problem of marking special aspects of outsourcing of information technologies. The author gives more relevant and complete definition of IT outsourcing and its main characteristics.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/2478
ISSN: 1993-0259
Розташовується у зібраннях:Економічний аналіз. 2016 рік. Том 23. № 2.

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
14.pdf692.06 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.