Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/2473
Повний запис метаданих
Поле DCЗначенняМова
dc.contributor.authorЄршова, Наталя Юріївна-
dc.contributor.authorYershova, Natalya Yuriyivna-
dc.date.accessioned2016-08-03T10:06:48Z-
dc.date.available2016-08-03T10:06:48Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.citationЄпіфанова, І. Ю. Фінансове планування діяльності вітчизняних підприємств за показниками рентабельності [Текст] / Ірина Юріївна Єпіфанова, Ірина Вікторівна Безрученко, Наталія Олександрівна Паламарчук // Економічний аналіз : зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол. : В. А. Дерій (голов. ред.) та ін. – Тернопіль : Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету “Економічна думка”, 2016. – Том 23. – № 2. – С. 45-50. – ISSN 1993-0259.uk_UA
dc.identifier.issn1993-0259-
dc.identifier.urihttp://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/2473-
dc.description.abstractВступ. Актуальність теми полягає в тому, що ефективність діяльності будь-якої організації визначається наявним рівнем фінансового планування. Планування зосереджене на найвищому рівні управління та має за мету визначення тенденцій розвитку різних аспектів діяльності підприємства, розрахунок та вибір найбільш сприятливих умов його діяльності. Існує багато методик, за допомогою яких можна ефективно визначити фінансовий стан підприємства. Проте для того, щоб найефективніше відобразити та спланувати фінансову діяльність підприємства, слід урахувати ті показники та фактори, які максимально покажуть розмір прибутку, отриманого підприємством на одиницю витрачених ресурсів, визначать ефективність вкладення коштів у підприємство, раціональність їх використання та здатність до конкурентоспроможності. Отже, слід відобразити фінансовий стан підприємства за показниками рентабельності. Мета. Метою роботи є систематизація підходів до здійснення фінансового планування діяльності підприємства за показниками рентабельності. Завданням нашої статті є: визначення сутності прибутку та рентабельності, аналіз необхідності та сутності фінансового планування рентабельності, узагальнення методів аналізу рівня рентабельності. Метод (методологія). За допомогою абстрактно-логічного аналізу досліджено сутність фінансового планування на підприємстві. Системний аналіз отриманих результатів забезпечує можливість визначити загальні тенденції та необхідність фінансового планування рентабельності підприємства. Результати. У статті розглянуто методи планування фінансового стану підприємства за показниками рентабельності. Методи дають можливість створювати більш гнучкі засоби оцінювання фінансового стану підприємства, а також відображають здатність певного підприємства до випуску високорентабельної продукції та можливості до конкурування. Introduction. Actuality of this topic is caused by the effectiveness of any organization and is determined by the existing level of financial planning. Planning has to identify trends of various aspects of business and to consider the calculation and selection of the most favorable conditions for its activities. There are many methods by which you can effectively determine the financial position of the company. However, in order to effectively reflect and plan the financial activities of the company you should consider those factors and indicators that show the maximum amount of profits which can be earned by one enterprise and the effectiveness of investing in the company (rational use of these investments and and company’s ability to compete should also be considered). Thus, it should reflect the financial position of the company in terms of profitability. Goal. The aim of the article is to systematize the approach to financial planning of the company in terms of profitability. The objective of this article is to determine the nature of profit and profitability, to analyse the need and nature of financial planning profitability. The method (methodology). With the help of abstract logical analysis the essence of financial planning at the enterprise is investigated. A systematic analysis of the results provides the opportunity to identify common trends and the need for financial planning of company’s profitability. Results. The article deals with methods of planning of enterprise financial state in terms of profitability. The methods make it possible to create a more flexible means for evaluation of the financial conditions of the company and reflect the ability of the company to release some high value products and opportunities to compete.uk_UA
dc.language.isootheruk_UA
dc.publisherТернопільський національний економічний університетuk_UA
dc.subjectфінансова діяльністьuk_UA
dc.subjectплануванняuk_UA
dc.subjectфінансовий стан підприємстваuk_UA
dc.subjectприбутокuk_UA
dc.subjectрентабельністьuk_UA
dc.subjectfinanceuk_UA
dc.subjectplanninguk_UA
dc.subjectfinancial positionuk_UA
dc.subjectprofitsuk_UA
dc.subjectprofitabilityuk_UA
dc.titleМетодичний підхід до оцінювання стратегічної стійкості підприємств на основі інформаційної платформи стратегічного управлінського облікуuk_UA
dc.title.alternativeMethodological approach for the evaluation of the strategic stability of enterprises on the basis of information platform of strategic management accountinguk_UA
dc.typeArticleuk_UA
Розташовується у зібраннях:Економічний аналіз. 2016 рік. Том 23. № 2.

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
9.pdf826.04 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.