Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/2451
Назва: Інноваційні засоби формування концепції оцінювання сталого розвитку у системі: підприємство – галузь – регіон – держава (євроінтеграційні аспекти)
Інші назви: Innovative formation means of the sustainable development evaluation concept in the system of: company – industry – region – state (european integration aspects)
Автори: Андрушків, Б. М.
Мельник, Л. М.
Погайдак, О. Б.
Andrushkiv, B. M.
Melnyk, L. M.
Pohaydak, O. B.
Ключові слова: сталий розвиток
концепція
оцінювання
система
підприємство
галузь
регіон
держава
ефективність
індикатори
sustainable development
concept
evaluation system
company
region
state
performance
indicators
Дата публікації: 2016
Видавництво: Тернопільський національний економічний університет
Бібліографічний опис: Андрушків, Б. М. Інноваційні засоби формування концепції оцінювання сталого розвитку у системі: підприємство – галузь – регіон – держава (євроінтеграційні аспекти) [Текст] / Б. М. Андрушків, Л. М. Мельник, О. Б. Погайдак // Український журнал прикладної економіки. – 2016. – Том 1. – № 2. – С. 6-17. – ISSN 2415-8453.
Короткий огляд (реферат): Вступ. Предметом статті є теоретико-прикладні аспекти оцінювання рівня досягнення сталого розвитку підприємства. Мета. Мета статті полягає у використанні інноваційних засобів формування концепції оцінювання рівня досягнення сталого розвитку у системі: підприємство – галузь – регіон – держава. Метод (методологія). Для досягнення визначеної мети у статті використано загальнонаукові і спеціальні методи дослідження, зокрема: аналітичні та логічні узагальнення, системно-структурний та компаративний аналіз. Теоретико-методологічною основою дослідження є фундаментальні теоретичні положення сучасної економічної теорії та теорії управління, системно-інтегрований підхід до розгляду поняття сталого розвитку підприємства. Інформаційною базою стали наукові праці вітчизняних та зарубіжних учених з проблематики оцінювання рівня сталого розвитку на різних рівнях. Результати. У ході дослідження виокремлено групи зовнішніх та внутрішніх стейкхолдерів з позиції 3-х рівнів. Встановлено наявність значної неузгодженості мотивів зацікавлених сторін у реалізації концепції сталого розвитку на рівні підприємства та різностороннє бачення сутності і значення терміну сталого розвитку підприємства, що обумовило необхідність формулювання концепції оцінювання сталого розвитку у системі: підприємство – галузь – регіон – держава з аспектів зовнішньої та внутрішньої стійкості розвитку. Одержані результати описують систему індикаторів рівня досягнення сталого розвитку з точки зору його «корисності» для регіональної та національної економіки та можуть бути використані для розроблення та впровадження заходів щодо забезпечення сталого розвитку на рівні окремого підприємства, регіону, галузі та держави. The theoretical and applied evaluation aspects of sustainable development of the company have become the subject of the article. The purpose of the article is to use the innovative formation means of the evaluation concept of sustainable development within the system: company – industry – region – state. The general scientific and special methods are used in the research. Among them we can distinguish the following ones: method of analytical and logic synthesis, method of system and structural and comparative analysis. These methods are used in order to achieve the goal of the article. The fundamental theoretical principles of modern economic theory and management theory, systematic and integrated approach to the concept of sustainable development of the company have become the theoretical and methodological basis of the research. The scientific work of have served as the information base of the paper. The study highlighted a group of internal and external stakeholders. The results reflect the presence of significant inconsistency of stakeholders’ motives in the sustainable development implementation at the enterprise level and many-sided view of the nature and meaning of the term of sustainable development of the company. This caused the need for the formulation of the sustainable development evaluation concept in the system of: company – industry – region – state. The results of the article describe the system of sustainable development indicators in terms of its “usefulness” for regional and national economy and can be used for the development and implementation of measures for sustainable development at the level of the individual enterprise, region, sector and country.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/2451
ISSN: 2415-8453
Розташовується у зібраннях:Український журнал прикладної економіки. 2016 рік. Том 1. № 2

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
3.pdf604.14 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.