Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/23652
Назва: Володимир Роменець як методолог психософійного духу
Інші назви: Volodymyr Romenets as a methodologist of psychosophical spirit
Автори: Фурман, Анатолій В.
Furman, Anatoliy V.
Ключові слова: талант
В. А. Роменець
учинкове мислення
теорія вчинку
історія психології
Велика Логіка Вчинку
Г.В.Ф. Гегель
теорія діалектики
метод учинкової діалектики
принцип кватерності
вчинковий архетип
психософія вчинку
психологічний канон
програма дослідження
talent
V. Romenets
actional thinking
theory of act
history of psychology
Great Logic of Act
Hegel’
theory of dialectics
method of actional dialectics
principle of four components
actional archetype
psychosophy of act
psychological canon
program of research
Дата публікації: 2011
Видавництво: ТНЕУ
Бібліографічний опис: Фурман, А. Володимир Роменець як методолог психософійного духу [Текст] / Анатолій Фурман // Психологія і суспільство. - 2011. - № 2. - С. 7-14.
Короткий огляд (реферат): У статті висвітлюється різнобічний талант видатного українського психолога-мислителя B.A. Роменця, котрий, опонуючи масовому повсякденню, реалізувався як фундатор нової філософсько-психологічної системи загальнолюдської культурної значущості. Його історична постать вражає не лише титанічною працьовитістю, колосальною ерудицією і вагомими творчими здобутками, але й досконалістю діалектичного вчинкового мислення, що у взаємодоповненні дали змогу створити “вселенський теоретичний світ” виняткової повноти й метасистемної досконалості. Обґрунтовується теза, що “В.А. Роменець - це Гегель у психології”, у зв’язку з чим наводяться логіко-змістові та суто процедурні паралелі між їх енциклопедичними ученнями. Зокрема, стверджується, що обох мислителів об’єднують не лише методологічні настановлення і засновки миследіяльності, а й діалектичний метод, що здійснюється у творчості українського достойника за вчинковим принципом. У підсумку доведено, що саме завдяки методу вчинкової діалектики академіку Ро-менцю вдалося виявити вчинковий архетип, створити психософію вчинку та новий синтетичний напрям розвитку соціогуманітарного знання - канонічну психологію. Стверджується, що пропонований спецвипуск журналу є спільним проектом відомих українських і російських науковців, що уможливлює поскладове розгортання вчинку (його ситуаційне, мотиваційне, дійове і післядійове визначення) у лоні руху-поступу самотворильної думки як єдності принципів, форм, методів і засобів учинкового методологування. Так уреальнюється вчинковий канон, а метод учинкової діалектики примножує потенціал людського духу та збагачує культуру. In the article the multi-sided talent of the prominent Ukrainian psychologist-philosopher V.Romenets, who realized himself as a founder of a new philosophic-psychological system of general-human cultural worth is lighted up. His historical personality strikes not only by his titanic hard-work, colossal intellect and great scientific achievements, but the perfect dialectical actional way of thinking. The thesis that “V. Romenets is G. Hegel’ in psychology” is substantiated, accordingly the parallel connection between their ensyclopedical teaching are given. In particular, it is stated that the both philosophers are connected not only by methodological directions and grounds of thinking, but dialectical method, which is implemented in the scientific work of the Ukrainian prominent personality according to the actional principle. In the result it has been proved that due to the method of actional dialectics academician Romenets succeeded in discovering the actional archetype, creating psychosophy of act and the new synthetical direction of the development of socio-humanitarian knowledge – canonic psychology. It is stated that the actual special edition of the journal is a common project of famous Ukrainian and Russian scientists, which makes possible the development of act (its situational, motivational, actional and after-actional definition) in the direction of the progress of self-created thought as a unity of principles, forms and means of actional methodologizing. In this way the actional canon is made real and the method of actional dialectics multiplies the potential of human spirit and enriches the culture.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/23652
Розташовується у зібраннях:Психологія і суспільство 2011, № 2 (44)

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Фурман А..pdf406.83 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.