СУЧАСНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ ТА СВІТУ Домівка фонду Перегляд статистики

Browse

Зібрання цього фонду

СУЧАСНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ ТА СВІТУ

Збірник тез доповідей науково-практичної конференції (м. Івано-Франківськ, 22 травня 2017 року)