Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/22192
Назва: Особливості економічного аналізу кредиторської заборгованості підприємства
Інші назви: Economic analysis peculiarities of payables
Автори: Шарапа, Ольга
Sharapa, Olga
Ключові слова: кредиторська заборгованість
підприємство
облік
аналіз
звітність
баланс
accounts payable
enterprise
accounting
analysis
reporting and balance
Дата публікації: 2016
Видавництво: Тернопіль
Бібліографічний опис: Шарапа, О. Особливості економічного аналізу кредиторської заборгованості підприємства [Текст] / Ольга Шарапа // Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації : міжнар. зб. наук. пр. - 2016. - Вип. 4. - С. 91­-101.
Короткий огляд (реферат): Вступ. Нині зростає частка кредиторської заборгованості в структурі пасивів підприємств.Тому проблема достовірного обліку кредиторської заборгованості та її економічного аналізу потребує окремого дослідження. У зв’язку із загостренням проблеми неплатежів, управління кредиторською заборгованістю підприємства стає одним з найскладніших завдань бухгалтерського обліку. Методи. Достовірність та обґрунтованість дослідження забезпечило використання методів логічного узагальнення, порівняльного аналізу, наукової абстракції. Результати. Встановлено, що належне облікове забезпечення розрахунків з кредиторами сприяє своєчасним розрахункам з контрагентами протягом обумовленого договором стоку і покращенню фінансового стану підприємства, а, отже, має важливе значення у виробничо-комерційній діяльності підприємства. Доведено, що для виробничо-торговельного підприємства набуває особливого значення систематичний аналіз кредиторської заборгованості підприємства з метою ефективного управління його оборотним капіталом та запобігання виникненню кризових ситуацій. Внаслідок впровадження на підприємстві документу «Реєстр рахунків до сплати» забезпечується деталізація обліку і аналізу розрахунків з постачальниками та підрядниками. Це дає змогу оперативно слідкувати за станом сплати рахунків постачальників – термінами прострочення платежів, часткою виконаних зобов’язань перед постачальниками тощо. Використання запропонованого документу на ТОВ «РОССТОКК» забезпечить підвищення ефективності розрахунків з постачальниками і підрядниками, що становить левову частку в загальній структурі кредиторської заборгованості підприємства. Перспективи. Проведене дослідження підтверджує думки деяких вчених стосовно еобхідності застосування деталізованої системи обліку кредиторської заборгованості з метою її подальшого аналізу та прийняття ефективних управлінських рішень. Introduction. Share of payables in the structure of enterprise liabilities is actively growing today. Therefore the problem of credible accounts payable and its economic analysis require a separate study. Due to the growing problem of non-payment, one of the most difficult tasks of accounting becomes management of company’s payable. Management and accounts payable research, identification of potential improvement areas of enterprise. Methods. Studies reliability and validity provided the use of logic generalisation methods of comparative analysis and scientific abstraction. Results. It is established, that the appropriate accounting software facilitates for on time payments to creditors and contractors according to estimated contract dates improving the financial condition of the enterprise and, therefore, is essential for industrial and commercial activities of the enterprise. It is also proved that for industrial and commercial enterprise systematic analysis of enterprise payable is particularly important to effectively manage its working capital and prevent the emergence of crisis situations. Detailed account and payments analysis to suppliers and contractors is provided as a result of the enterprise document introduction "Accounts payable register". This enables effectively to monitor status of accounts payable - in terms of late payments, partly commitments made to suppliers and others. Using proposed document at «ROSSTOKK" LTD will improve the efficiency of payments to suppliers and contractors, representing the lion's share in total payables of the enterprise. Discussion. The study confirms the opinion of some scientists regarding a need for detailed accounts payable system in purpose of further analysis and making effective management decisions.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/22192
Розташовується у зібраннях:Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації 2016 рік Випуск 4

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Шарапа О..pdf270.72 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.