Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/22185
Назва: Методологічні підходи до дослідження стратегічного управлінського обліку: теоретичний аналіз
Інші назви: Methodological approaches to the study of strategic management accounting: theoretical analysis
Автори: Єршова, Наталя
Iershova, Nataliia
Ключові слова: методологія
стратегічний управлінський облік
інтегрований підхід
інноваційно-зорієнтований підхід
системній підхід
стратегічне управління
methodology
strategic accounting management
integration approach
innovation and oriented approach
system approach
strategic management
Дата публікації: 2016
Видавництво: Тернопіль
Бібліографічний опис: Єршова, Н. Методологічні підходи до дослідження стратегічного управлінського обліку: теоретичний аналіз [Текст] / Наталя Єршова // Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації : міжнар. зб. наук. пр. - 2016. - Вип. 4. - С. 61­-72.
Короткий огляд (реферат): Вступ. Трансформація сфери управління в інноваційній економіці, яка полягає в підвищенні ролі знань та інформації для вирішення стратегічних управлінських задач обумовлює розвиток стратегічного управлінського обліку. В такому аспекті потребує подальшого розвитку наукова методологія теорії стратегічного управлінського обліку. Методи. В процесі дослідження були використані системний і порівняльний аналіз, аналіз причинно-наслідкових зв'язків, спостереження, порівняння та групування, а також використання індуктивного і дедуктивного методів наукового пізнання. Результати. Представлено систематизацію методологічних підходів до сутнісно-змістовного наповнення стратегічного управлінського обліку. Обґрунтована структура теоретичної методології стратегічного управлінського обліку, яка базується на визначенні філософської, формальної та змістовної складових, що забезпечує його цілісне уявлення. Змістовна складова представлена в трьох векторній площині з урахуванням інтегрованого, інноваційно-зорієнтованого та системного підходів. Представлено авторське визначення стратегічного управлінського обліку, яке на відміну від існуючих підкреслює інноваційно-синегретичну складову стратегічного управлінського обліку; інтегрує його доуправлінського функціоналу; визначає основні завдання. Обґрунтовано, що успішність функціонування стратегічного управлінського обліку забезпечується єдністю методологічних прийомів його реалізації як підсистеми загальної моделі управління. Перспективи. Перспективи подальших досліджень полягають у формуванні концепції стратегічного управлінського обліку з позиції системного підходу, розвитку його інструментарію з позиції інноваційно-зорієнтованого підходу, дослідженню інтеграції стратегічного управлінського обліку в систему управління підприємством з позицій інтегрованого підходу. Introduction. The transformation of management sphere in the innovation economy, which is the increasing role of knowledge and information for the solution of strategic management tasks causes the development of strategic accounting management. Scientific methodology of the theory of strategic accounting management requires the further development in this aspect. Methods. Systematic and comparative analysis, analysis of causality, observation, comparison and grouping, and the use of inductive and deductive scientific methods are used during the study. Results. Systematization of methodological approaches to the essential and substantive content of strategic accounting management is presented. The structure of the theoretical methodology of strategic accounting management, which is based on the definition of the philosophical, formal and substantive components that provides a holistic view, is substantiated. Substantial component is presented in three vector plane taking into account integration, innovation and oriented, systematic approaches. The author's definition of strategic accounting management is proposed. This definition emphasizes innovation and inegration component of strategic management accounting; integrates its management functions; identifies the main problem. It is substantiated that the success of the operation of strategic accounting management, which ensures the unity of the methodological techniques of its implementation as a subsystem of general management models. Discussion. Prospects of further studies in the formation of the concept of strategic accounting management with the system approach, the development of its instrumentation from the position of an innovation and oriented approach to study the integration of strategic accounting management in the management system of the enterprise from the standpoint of an integrated approach.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/22185
Розташовується у зібраннях:Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації 2016 рік Випуск 4

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Єршова Н..pdf276.98 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.