Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/22108
Назва: ЕКОНОМІЧНА ЕКСПЕРТИЗА ВЗАЄМОВІДНОСИН ПІДПРИЄМСТВА ЗІ СПОЖИВАЧАМИ
Інші назви: ECONOMIC EXPERTISE RELATIONS OF THE ENTERPRISE WITH CONSUMERS
Автори: Саченко, Світлана Іванівна
Черешнюк, Оксана Михайлівна
Ключові слова: економічна експертиза, споживачі, реалізація товарів, робіт і послуг.
Дата публікації: 2017
Видавництво: Приазовський економічний вісник
Бібліографічний опис: 1. Данилюк М. Економічна експертиза: наукові засади та прак- тичне використання / М. Данилюк // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2015. – Вип. 4. – С. 173-175. 2. Судова практика з розгляду цивільних справ про захист прав споживачів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/n0006700-13 3. Язвінська Н. Аудит взаємовідносин підприємства зі спо- живачами – важлива складова формування міжнародної конкурентоспроможності вітчизняних підприємств / Н. Яз- вінська, Н. Боклан // Економічний вісник Національного тех- нічного університету України «Київський політехнічний ін- ститут». – 2009. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://economy.kpi.ua/files/files/39_kpi_2009.pdf 4. Власова Т. Социальная экспертиза: [уч. пособ.] / Т. Власо- ва, М. Сущинская. – СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2009. – 152 с. 5. Перевозова І. Економічна експертиза як специфічна галузь знань / І. Перевозова // Економіка: реалії часу. – 2013. – № 3. – С. 97-105. 6. Перевозова І. Економічна експертиза як пріоритетна фор- ма фінансового контролю на підприємствах нафтогазової галузі України при вирішенні питань стосовно проведення природоохоронних заходів / І. Перевозова // Економіст. – 2013. – № 7. – С. 54-55. 7. Про захист прав споживачів: Закон України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/ show/1023-12 8. Волковицька О. Формування системи внутрішнього контр- олю розрахунків з покупцями та замовниками / О. Волко- вицька, С. Болтач // Ефективна економіка. – 2014. – № 12. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economy. nayka.com.ua/?op=1&z=3613
Серія/номер: № 2(02);
Короткий огляд (реферат): У статті визначено, що розбалансованість господарських відносин зі споживачами, економічні порушення і злочинність можуть бути вирішені шляхом проведення економічної експер- тизи. Визначено пріоритетні завдання дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності розрахунків з покупцями та замовниками під час проведення економічної експертизи. Доведено, що внутрішній контроль підприємства, інтегрований в основну діяльність, стає джерелом автоматизо- ваного виявлення помилок та порушень, яких можна усунути оперативно, без завдання шкоди споживачам, а також уникнув- ши законодавчого покарання.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/22108
Розташовується у зібраннях:Статті

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
стаття Саченко С.І., Черешнюк О.М..pdf208.35 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.