Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/2091
Назва: Контрактне регулювання розвитку сільськогосподарських підприємств та місцевих громад
Інші назви: The contract regulation of agricultural enterprises and local communities development
Автори: Семцов, Володимир Михайлович
Semtsov, Volodymyr Mykhaylovych
Ключові слова: аграрний сектор;agrarian sector;управління;management;контрактний підхід;contract approach;ефективність;efficiency;опортунізм;opportunism
Дата публікації: 2011
Бібліографічний опис: Семцов, Володимир Михайлович. Контрактне регулювання розвитку сільськогосподарських підприємств та місцевих громад [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Семцов Володимир Михайлович ; Вінниц. нац. аграр. ун-т. - Вінниця, 2011. - 233 c.
Короткий огляд (реферат): АНОТАЦІЯ Семцов В.М. Контрактне регулювання розвитку сільськогосподарських підприємств та місцевих громад. - Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). - Вінницький національний аграрний університет, Вінниця, 2011. Дисертація присвячена розробці теоретичних та методичних підходів до використання контрактного підходу в економіці, зокрема, у системі регулювання соціально-економічних відносин між сільськогосподарськими підприємствами та місцевими громадами. У роботі здійснено комплексне, системне теоретико-прикладне дослідження ролі контрактів в економіці. Визначено сутність, проблеми та потенціал використання контрактного підходу в економіці. На конкретних прикладах показана роль контрактного підходу в системі регулювання аграрного сектору економіки України. Обґрунтована необхідність запровадження контрактного підходу з метою забезпечення ефективного та стійкого соціально-економічного розвитку сільськогосподарських підприємств та місцевих громад. Розроблено та запропоновано принципи стимулюючої ролі контрактного підходу як основа побудови механізмів запобігання опортунізму між основними учасниками в аграрному секторі економіки. Ключові слова: аграрний сектор, управління, контрактний підхід, ефективність, опортунізм, сільськогосподарське підприємство, регулювання, місцева громада. ANNOTATION Semtsov V.M. The contract regulation of agricultural enterprises and local communities development - Manuscript. Thesis for a Candidate's degree in economics in speciality 08.00.04 - economics and management of enterprises (according to the types of economic activities). - Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia, 2011. Thesis is devoted to the development of theoretical and methodical approaches to using the contract approach in economics, in particular in the system of regulation of social-economic relations between agricultural enterprises and local communities. Complex system theoretically applied research of contract role in economics is made in the thesis. The essence, problems and potential usage of contract approach in economics are determined there. The role of contract approach of the regulation system in agrarian sector in economy of Ukraine is shown on the concrete examples. The necessity of contract approach introduction for the providing of effective and stable social-economic development of agricultural enterprises and local communities is grounded. The principles of contract approach stimulation are worked out and proposed by the author as basis for prevention of opportunism between the main participants in agrarian sector of economy. Key words: agrarian sector, management, contract approach, efficiency, opportunism, agricultural enterprise, regulation, local community.
Розташовується у зібраннях:Дисертації

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
dis_Semtsov V.M..pdf2,84 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.