Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/2071
Назва: Управління якістю прибутку на підприємствах спиртової промисловості
Інші назви: Management of quality of earnings at distillery enterprises
Автори: Нагайчук, Вікторія Валеріївна
Nagaichuk, Viktoria Valeriivna
Ключові слова: прибуток
profit
якість прибутку
quality of earnings
підприємства
enterprises
оцінка якості прибутку
evaluation of quality of earnings
антикризове управління
anti-crisis management
Дата публікації: 2013
Бібліографічний опис: Нагайчук, Вікторія Валеріївна. Управління якістю прибутку на підприємствах спиртової промисловості [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Нагайчук Вікторія Валеріївна ; Вінниц. нац. аграр. ун-т. - Вінниця, 2013. - 199 с.
Короткий огляд (реферат): АНОТАЦІЯ Нагайчук В. В. Управління якістю прибутку на підприємствах спиртової промисловості. - На правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). - Вінницький національний аграрний університет, Вінниця, 2013. Дисертаційну роботу присвячено розробленню теоретичних, методичних положень і практичних рекомендацій щодо управління якістю прибутку на підприємствах спиртової промисловості. На основі вивчення наукових праць вітчизняних та зарубіжних учених удосконалено визначення сутності поняття «якість прибутку», розроблено класифікацію якості прибутку підприємств, удосконалено методичні рекомендації з оцінювання якості прибутку підприємства шляхом розробки системи показників. Автором проаналізовано сучасний стан спиртової галузі, досліджено особливості розвитку та здійснено аналіз фінансово-господарської діяльності підприємств спиртової промисловості Вінниччини, оцінювання якості прибутку за коефіцієнтом якості прибутку та його складовими елементами, досліджено вплив якості прибутку на ефективність функціонування цих підприємств. Запропоновано концепцію побудови системи управління якістю прибутку на підприємствах. Розвинуто інтеграційний підхід до побудови системи антикризового управління на підприємствах спиртової промисловості на основі управління якістю прибутку. Ключові слова: прибуток, якість прибутку, підприємства, оцінка якості прибутку, спиртова промисловість, система управління якістю прибутку, антикризове управління. SUMMARY Nagaichuk V. V. Management of quality of earnings at distillery enterprises. - Manuscript. The dissertation for the academic degree of candidate of economic science, specialty 08.00.04 - economics and enterprise management (according to the type of economic activity). - Vinnitsa national agrarian university, Vinnitsa, 2013. The thesis is devoted to the elaboration of theoretical and methodological ideas and practical recommendations on management of quality of earnings at enterprises of distillery industry. On the basis of research into the scientific works of native and foreign scientists, the content definition of the concept "quality of earnings" has been improved. The classification of quality of earnings of the enterprise is created, the methodological guidelines for their evaluation by elaborating a system of original indices and criteria are developed. The author analyzes the current state of the distillery industry, studies the peculiarities of its development and dissects the financial and economic activity of enterprises of the distillery industry in Vinnitsa region. The estimation of quality of earnings according to coefficients of quality of earnings and the quality of their main components is analysed. The impact of quality of earnings on the efficiency of their functioning has been scrutinised. The composition concept of management system of quality of earnings at the enterprise is developed. An integration approach to the formation of anti-crisis management system at the enterprise based on the profit quality management is proposed. Key words: profit, quality of earnings, enterprises, evaluation of quality of earnings, distillery industry, management system of the quality of earnings, anti-crisis management.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/2071
Розташовується у зібраннях:Дисертації

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Нагайчук_dis.pdf2.38 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.