Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/2056
Назва: Обгрунтування конструктивно-технологічних параметрів робочих органів бурякозбиральних машин
Інші назви: Substantiation of designing-kinematic parameters of beet-harvesting machines working organs
Автори: Гевко, Роман Богданович
Hevko, Roman Bogdanovych
Ключові слова: напружено-деформований стан
stramed-deformed
коренеплід
root
оптимізація
optimization
викопувально-очисний пристрій
digging purifer
бурякозбиральні машини
beet-harvesting machines
Дата публікації: 1999
Бібліографічний опис: Гевко Р.Б. Обгрунтування конструктивно-технологічних параметрів робочих органів бурякозбиральних машин : дис. … доктора технічних наук : 05.05.11 / Роман Богданович Гевко. - Національний аграрний університет, Київ, 1999. – 316 с.
Короткий огляд (реферат): АНОТАЦІЯ Гевко Р.Б. Обгрунтування конструкторсько-кінематичних параметрів робочих органів бурякозбиральних машин. - Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.05.11 - Сільськогосподарські машини. - Національний аграрний університет, Київ, 1999. Дисертаційна робота присвячена зниженню питомих ресурсовитрат при механізованому збиранні коренеплодів цукрових буряків. Вирішено комплекс питань пов'язаних із зниженням втрат і пошкоджень коренеплодів, собівартості виготовлення бурякозбиральних машин, енерговитрат на виконання технологічного процесу та підвищенням ступеню сепарації коренеплодів і надійності робочих органів. Обгрунтовано закономірності зміни силових факторів на привідних дисках копачів, розв'язані задачі нелінійного програмування з визначенням оптимальних конструктивно-технологічних параметрів дискових копачів та форми їх просівних отворів. Розроблено математичну модель сепарації вороху для дисперсного середовища та визначено параметри ударної взаємодії коренеплодів з поверхнями робочих органів. Результати досліджень і розроблені робочі органи застосовані у серійному виробництві бурякозбиральних машин. Ключові слова: напружено-деформований стан; коренеплід; оптимізація, викопувально-очисний пристрій; копачі; сепаратори; бурякозбиральні машини. ABSTRACT Hevko R.B. Substantiation of designing-kinematic parameters of beet-harvesting machines working organs. (Manuscript). Thesis for competition academic degree of Doctor of Technical sciencees on speciality 05.05.11. - Agricultural machines - National Agrarian University, Kyiv, 1999. The dissertation work is devoted to reduction of specific resource expenses during the mechanized gathering of sugar beet roots. Complex of questions connected with reduction of root losses and damages, cost price of manufacture of root-gathering machines, power expenses for earring out of tehnological process and increasing of degree of roots separation and reliability of working organs is solved. Regularities of changes of power factors on driving disks of diggers are motivared; tasks of unlinear programming for determination of optimal struktural-technological parametrs of disk diggers and shapes of their sifting holes are solved. Mathematic model of pile separation for dispersive medium is worked out and parametrs of percussive interaction of roots with working organs surface are determined. Results of reseaches and worked out working organs are used in serial production of beetharvesting machines. Key-words: stramed-deformed; root; optimization; digging purifer; diggers; separators; beet-harvesting machines
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/2056
Розташовується у зібраннях:Дисертації

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Гевко Р.Б. 2.pdf220.86 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.