Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/1897
Назва: Формування ринкової інфраструктури та підвищення ефективності бурякоцукрового виробництва (на прикладі АПК України)
Інші назви: Formation of the market infrastructure and raising of effectiveness of the sugar - beet production (on the example of the Agro-industrial Complex of Ukraine)
Автори: Круп'як, Лідія Богданівна
Krupyak, Lidiya Bogdanivna
Ключові слова: бурякоцукрове виробництво
sugar-beet production
економічна ефективність
economic effectiveness
витрати на виробництво
production spending
торговельна інфраструктура
trade infrastructure
ринкова модель
market model
Дата публікації: 1997
Бібліографічний опис: Круп'як, Лідія Богданівна. Формування ринкової інфраструктури та підвищення ефективності бурякоцукрового виробництва [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.07.02 / Лідія Богданівна Круп'як. - Тернопіль : ТАНГ, 1997. - 190 с.
Короткий огляд (реферат): Анотація Круп'як Лідія Богданівна. Формування ринкової інфраструктури та підвищення ефективності бурякоцукрового виробництва (на прикладі АПК України).-Рукопис. Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.07.02.-Економіка сільського господарства і агропромислового ком-плексу. Тернопільська академія народного господарства, Тернопіль, 1997. Захищається рукопис дисертації, яка містить дослідження економічних проблем і пропозиції з підвищення ефективності бурякоцукрового виробництва. Досліджено етапи формування ринкової інфраструктури в АПК, зокрема, в бурякоцукровому виробництві. Визначені шляхи формування цінового механізму при виробництві сировини і цукру. Розроблені пропозиції з визначення ціни на цукрові буряки і цукор як одного із еле¬ментів еквівалентності взаємозв'язків у бурякоцукровому підкомплексі з урахуванням діючої практики і зарубіжного досвіду. Розроблена методика впровадження ринкової моделі управління в бурякоцукро-вому виробництві, яка створить умови зближення економічних систем України і розви-нутих країн, дозволить їй органічно ввійти у європейське і світове товариство. Ключові слова: бурякоцукрове виробництво, економічна ефективність, витрати на виробництво, ціна, торговельна інфраструктура, ринкова модель. Annotation Krupyak L.B. Formation of the market infrastructure and raising of effectiveness of the sugar - beet production (on the example of the Agro-industrial Complex of Ukraine). The thesis for the degree of the candidate of economic sciences in the specialty -08.07.02. - economy of agriculture and agro-industrial complex. Temopil Academy of National Economy. Ternopil, 1997. The manuscript of the thesis being defended contains the investigations of economic problems and suggestions for raising of sugar-beet production effectiveness. The stages of formation of market infrastructure in ALC, in sugar-beet production in particular are investigated. The ways of formation of price mechanism for sugar and raw material producing are defined. The proposals for determination of sugar and sugar-beet price as one of the elements of equivalency of relationships in sugar-beet undercomplex are worked out having taken into consideration the current practice and foreign experience. The method's for introduction of market model of sugar-beet production management are elaborated, and it will create conditions for bringing together economic systems of Ukraine and developed countries and will give the possibility to join the European and the world economy. Key words and word combinations, sugar-beet production, economic effectiveness, production spending, price, trade infrastructure, market model.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/1897
Розташовується у зібраннях:Дисертації

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Дисертація КРУП’ЯК Л.Б. ,.pdf170.54 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.