Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/1875
Повний запис метаданих
Поле DCЗначенняМова
dc.contributor.authorДаниленко-Кульчицька, Вікторія Анатоліївна-
dc.contributor.authorDanilenko-Koulchitska, Viktoria Anatoliivna-
dc.date.accessioned2016-05-31T13:26:56Z-
dc.date.available2016-05-31T13:26:56Z-
dc.date.issued2011-
dc.identifier.citationДаниленко-Кульчицька, Вікторія Анатоліївна. Управління рекламною діяльністю редакцій друкованих засобів масової інформації [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Вікторія Анатоліївна Даниленко-Кульчицька. - Тернопіль : ТНЕУ, 2011. - 189 с.uk_UA
dc.identifier.urihttp://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/1875-
dc.description.abstractАНОТАЦІЯ Даниленко-Кульчицька В. А. Управління рекламною діяльністю редакцій друкованих засобів масової інформації. - Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). - Тернопільський національний економічний університет, Тернопіль, 2010. Досліджено теоретичні засади управління рекламною діяльністю редакцій друкованих засобів масової інформації. З'ясовано роль і місце реклами в умовах інформаційної економіки, досліджено умови діяльності та функціонування редакцій друкованих засобів масової інформації й визначено особливості організації управління їхньою рекламною діяльністю. Складено рекомендації щодо управління рекламною діяльністю редакцій друкованих засобів масової інформації. Розроблено підхід до формування цими редакціями цінової політики у сфері рекламних послуг, який ґрунтується на комплексному та послідовному використанні витратних, орієнтованих на конкуренцію і попит методів ціноутворення й передбачає поділ рекламодавців на категорії залежно від очікуваних результатів рекламування в друкованому засобі масової інформації. Створено систему оцінювання ефективності рекламної діяльності редакцій друкованих засобів масової інформації та побудовано модель управління рекламною діяльністю редакцій друкованих засобів масової інформації й економіко-математичну модель ефективного розподілу рекламної площі видання. Удосконалено класифікацію економічних цілей діяльності редакцій друкованих засобів масової інформації, за основу якої взято характеристику видів діяльності редакцій друкованих засобів масової інформації, а саме: видавничої, комерційної та рекламної. Зазначено, що її може використовувати редакція при формуванні стратегії діяльності. Виділено два види рекламної діяльності друкованих засобів масової інформації: рекламування цього видання з допомогою засобів масової інформації й інших рекламних засобів і виготовлення та розміщення рекламних матеріалів замовників-рекламодавців. Ключові слова: друковані засоби масової інформації, рекламна діяльність, управління рекламною діяльністю, ефективність рекламної діяльності, стратегія рекламної діяльності, модель управління рекламною діяльністю, модель розподілу рекламної площі. ANNOTATION Danilenko-Koulchitska V. A. Management by publicity activity of releases of printing mass medias. - Manuscript. Dissertation on the receipt of scientific degree of candidate of economic sciences after speciality 08.00.04 - economy and management by enterprises (after the types of economic activity). - Ternopilsciy national economic university, Ternopil, 2010. The results of research of scientific-methodical positions and applied recommendations are represented in relation to the management by publicity activity of releases of printing mass medias. Methodical approach is offered to forming by the releases of printing mass medias of price policy in the field of publicity services, which is based on the complex and successive use of expenses, oriented to competition and oriented to demand of methods of pricing and foresees the division of advertisers on a category, depending on the results of advertising expected by them in printing to MASS-MEDIA. Acquired subsequent development the system of evaluation of efficiency of publicity activity of releases of printing MASS-MEDIA, case frame by publicity activity of releases of printing MASS-MEDIA, economico-matematichna model of the effective distributing of publicity area of edition. Classification of economic aims of activity of releases of printing mass medias, description of types of activity of releases of printing mass medias lies in the basis of which is improved, namely: realization of nacladou, publishing, commercial, publicity, which can be used by the release at forming of strategy of activity and classification of types of publicity activity of releases of printing mass medias, which foresees the selection of two separate varieties of publicity activity of releases of printing MASS-MEDIA: advertising of edition with the help of MASS-MEDIA and other publicity facilities and making and placing of selling aids of customer on own pages. Keywords: printing mass medias, releases, publicity activity, management by publicity activity, efficiency of publicity activity, strategy of publicity activity, case frame by publicity activity, model of distributing of publicity area.uk_UA
dc.subjectдруковані засоби масової інформаціїuk_UA
dc.subjectprinting mass mediasuk_UA
dc.subjectрекламна діяльністьuk_UA
dc.subjectreleasesuk_UA
dc.subjectуправління рекламною діяльністюuk_UA
dc.subjectmanagement by publicity activityuk_UA
dc.subjectефективність рекламної діяльностіuk_UA
dc.subjectefficiency of publicity activityuk_UA
dc.subjectстратегія рекламної діяльностіuk_UA
dc.subjectstrategy of publicity activityuk_UA
dc.titleУправління рекламною діяльністю редакцій друкованих засобів масової інформаціїuk_UA
dc.title.alternativeManagement by publicity activity of releases of printing mass mediasuk_UA
dc.typeThesisuk_UA
Розташовується у зібраннях:Дисертації

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Титулка.pdf61.28 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити
дисертація єдиний файл.pdf795.58 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.