Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/1799
Назва: Організаційно-економічні засади підвищення ефективності виробництва в зернопродуктовому підкомплексі АПК
Інші назви: Organisational and economic basis for the increase in production effectiveness of the grain-farming subcomplex of AIC
Автори: Лещик, Ірина Богданівна
Leshchik, Iryna Bogdanivna
Ключові слова: економічна ефективність
economic effectiveness
фінансово-економічний стан
financial and economic state
ціна
price
рентабельність
profitability
зернопродуктовий комплекс
grain-farming complex
Дата публікації: 2004
Бібліографічний опис: Лещик, Ірина Богданівна. Організаційно-економічні засади підвищення ефективності виробництва в зернопродуктовому підкомплексі АПК [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.07.02 / Ірина Богданівна Лещик. - Тернопіль : ТАНГ, 2004. - 210 с.
Короткий огляд (реферат): АНОТАЦІЯ Лещик І.Б. Організаційно-економічні засади підвищення ефективності виробництва в зернопродуктовому підкомплексі АПК. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.07.02 – економіка сільського господарства і АПК. – Тернопільська академія народного господарства, Тернопіль, 2004. У роботі досліджені теоретичні та практичні аспекти підвищення функціонування зернопродуктового підкомплексу АПК регіону в умовах ринку. Проаналізовано сучасний стан зернопродуктового підкомплексу АПК, особливості його формування та функціонування, обґрунтовані конкретні наукові пропозиції та практичні рекомендації стосовно розвитку ринку зерна та зернопродуктів. Досліджено організаційно-економічні засади підвищення ефективності виробництва в зернопродуктовому підкомплексі та виявлено фактори, які її обумовлюють. Розраховано обсяги потреб виробництва і визначено напрями використання зерна з врахуванням специфіки регіону. Обґрунтовано необхідність створення підрозділів маркетингового моніторингу з метою забезпечення прозорості, стабільності процесу ринкового товарообміну, захисту інтересів сільськогосподарських товаровиробників, підвищення інформованості суб’єктів ринкових відносин щодо фактичної кон’юнктури на зерновому ринку, тенденцій в зміні попиту, пропозиції та цінах. Ключові слова: економічна ефективність, фінансово-економічний стан, ціна, рентабельність, зернопродуктовий комплекс, ринок зерна, маркетинг, інтеграція. ANNOTATION Leshchik I. B. Organisational and economic basis for the increase in production effectiveness of the grain-farming subcomplex of AIC. – A manuscript. Thesis for the degree of Candidate of Economic sciences on specialty 08.07.02 – the economy of Agriculture and AIC. – Ternopil Academy of National Economy, Ternopil, 2004. The theoretical and practical aspects of enhancement of functioning of the grain-farming subcomplex of regional AIC in market conditions are studied in the research. The current state of the grain-farming subcomplex of agriculture, the particularities of its formation and functioning are analysed, clear scientific propositions and practical recommendations on the development of grain and grain products markets are given in the work. The organisational and economic basis for the increase in production effectiveness of the grain-farming subcomplex of the agriculture is researched and significant factors of this process are revealed. The work includes the calculation of the sizes of production needs and the ways of grain redistribution taking into account the specific of region. The necessity of creation of the subdivisions of the marketing monitoring in order to provide the transparency and stability of the market exchange of goods, protection of the interests of the agricultural producers, better supply of information on actual economic situation on grain market, the tendencies of demand, supply, and prices variations for each participant of market relations is substantiated. Key words: economic effectiveness, financial and economic state, price, profitability, grain-farming complex, grain market, marketing, integration.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/1799
Розташовується у зібраннях:Дисертації

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
LESHCHIC DISERTACIA.pdf2.42 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.