ПРОБЛЕМИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА РЕГІОНАЛІЗАЦІЇ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ Домівка фонду Перегляд статистики

Browse

Зібрання цього фонду

ПРОБЛЕМИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА РЕГІОНАЛІЗАЦІЇ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції студентів та молодих вчених (Тернопіль, 14-15 квітня 2016 р.)