Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/1684
Назва: Інноваційний розвиток сфери виробництва продуктів харчування в умовах імперативу продовольчої безпеки
Інші назви: An innovative development of the sphere of food production in terms of the imperative of food security
Автори: Чорна, Неля Петрівна
Chorna, Nelya Petrivna
Ключові слова: сфера виробництва продуктів харчування
sphere of food production
продовольча безпека
food safety
інноваційний розвиток
innovative development
концепція
conception
якість
quality
Дата публікації: 2014
Бібліографічний опис: Чорна Н. П. Інноваційний розвиток сфери виробництва продуктів харчування в умовах імперативу продовольчої безпеки : дис ... на здобуття наук. ступ. канд. екон. наук : спец 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Н. П. Чорна. – Національна академія Наук України. Інститут регіональних досліджень. - Львів, 2014. - 407 с.
Короткий огляд (реферат): АНОТАЦІЯ Чорна Н. П. Інноваційний розвиток сфери виробництва продуктів харчування в умовах імперативу продовольчої безпеки. - Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.03 - економіка та управління національним господарством. - Миколаївський національний аграрний університет, Миколаїв, 2014. У роботі обґрунтовано теоретико-методологічні основи дослідження інноваційного розвитку сфери виробництва продуктів харчування в контексті забезпечення продовольчої безпеки держави. Обґрунтовано теоретичну сутність сфери виробництва продуктів харчування та інших понять, що використовуються у дослідженні, охарактеризовано суть та обґрунтовано принципи інноваційного розвитку сфери виробництва продуктів харчування. Запропоновано підходи до класифікації напрямів інноваційного розвитку у сфері виробництва продуктів харчування та здійснено їх характеристику. Проаналізовано нормативно-правове забезпечення якості продуктів харчування в Україні та інноваційного розвитку сфери виробництва продуктів харчування. Здійснено статистичний та картографічний аналіз перебігу сучасних процесів розвитку сфери виробництва продуктів харчування на державному та регіональному рівнях в Україні. Запропоновано шляхи активізації інноваційного розвитку сільського господарства та харчової промисловості у контексті забезпечення продовольчої безпеки в Україні. Обґрунтовано положення концепції активізації інноваційних процесів у сфері виробництва продуктів харчування в умовах імперативу продовольчої безпеки, окреслено шляхи інтенсифікації розвитку екологічного аграрного виробництва та модернізації сільського господарства у сфері виробництва продуктів харчування України. Ключові слова: сфера виробництва продуктів харчування, продовольча безпека, інноваційний розвиток, концепція, якість. ANNOTATION Chorna N. P. An innovative development of the sphere of food production in terms of the imperative of food security. - Manuscript. Dissertation for the degree of Doctor of Economics, specialty 08.00.03 -Economics and Management of National Economy. - Mykolaiv National Agrarian University, Mykolaiv, 2014. In the dissertation, the researcher motivated the theoretical and methodological foundations of research of innovative development of the sphere of food production in the context of providing food security of the state. The author motivated the theoretical nature of the sphere of food production and other concepts, used in the study of the essence, characterized the sense and motivated the principles of innovative development of the sphere of food production. The dissertation proposes approaches to classify the directions of innovative development of the sphere of food production and their characteristic was made. Regulatory support of the food quality in Ukraine and innovative development of the sphere of food production were analyzed. The author carried out the statistical and cartographic analysis of the course of current processes of the development of the sphere of food production at national and local levels in Ukraine. The researcher proposes the ways of activation of innovative development of agriculture and food industry in the context of providing food security in Ukraine. The theses of the conception of activation of innovative processes in the sphere of food production in terms of the imperative of food security were motivated in the dissertation, and the ways of intensification of the development of ecological agricultural production and modernization of agriculture in the sphere of food production of Ukraine were outlined. Key words: sphere of food production, food safety, innovative development, conception, quality.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/1684
Розташовується у зібраннях:Дисертації

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Чорна Н. д.д..pdf6.12 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.