Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/1650
Назва: Облік та аналіз фінансового лізингу як форми інвестування
Інші назви: Accounting and analysis of financial leasing as investing form
Автори: Годованець, Олександр Віталійович
Hodovanets, Oleksandr Vitaliyovych
Ключові слова: лізинг
leasing
інвестиції
investments
бухгалтерський облік
accounting
аналіз
analysis
інвестиційний проект
investment project
ефективність
efficiency
Дата публікації: 2005
Бібліографічний опис: Годованець, Олександр Віталійович. Облік та аналіз фінансового лізингу як форми інвестування [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.06.04 / Олександр Віталійович Годованець. - Тернопіль : ТДЕУ, 2005. - 189 с.
Короткий огляд (реферат): АНОТАЦІЯ Годованець О.В. Облік та аналіз фінансового лізингу як форми інвестування. - Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.06.04 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит. - Тернопільська академія народного господарства, Тернопіль, 2005. У дисертації досліджено методичні та організаційні проблеми ведення бухгалтерського обліку та аналізу фінансового лізингу як форми інвестування підприємствами України. Для потреб обліку запропоновано ряд критеріїв визнання лізингу фінансовим, що дозволило встановити єдиний підхід для розмежування фінансового та операційного лізингу. Сформульовано пропозиції щодо вдосконалення методики обліку фінансового лізингу, окремих регістрів аналітичного обліку та структурних елементів приміток до річної фінансової звітності, що розширює інформаційне поле за окремими класифікаційними ознаками, видами витрат та зобов'язань. Запропоновано основні етапи проведення аналізу фінансового лізингу підприємствами та методику порівняльного аналізу ефективності лізингу та кредиту на придбання основних засобів, якою передбачено поетапне вивчення від загальної оцінки кожного джерела до їх конкретного аналізу. Ключові слова: лізинг, інвестиції, бухгалтерський облік, аналіз, інвестиційний проект, ефективність, оцінка, ризик. SUMMARY Hodovanets O.V. Accounting and analysis of financial leasing as investing form. -Manuscript. Thesis for degree of Candidate of Economic sciences on specialty 08.06.04 - accounting, analysis and audit. - Ternopil Academy of National Economy, Ternopil, 2005. Thesis captures research of methodical and organizational problems of carrying out of accounting and analysis of financial leasing as investing form by Ukrainian enterprises. For business accounting needs row of criteria of recognition of leasing financial, that allowed setting only approach for the differentiation of the financial and operating leasing, are offered. New suggestions about perfection of procedure of the financial leasing accounting, individual registers of analytic accounting and structural elements of notes to the annual financial report, which extends the information fields by separate classified characteristics, the types of expenses and liabilities, are made. The basic stages of conducting of the financial leasing accounting by enterprises and method of comparative analysis of efficiency of leasing and credit for acquisition of fixed assets, by which step-by-step study from general estimation of every source to it concrete analysis provided, are suggested. Key words: leasing, investments, accounting, analysis, investment project, efficiency, estimation, risk.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/1650
Розташовується у зібраннях:Дисертації

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Hodovanets_dis1.pdf1.02 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.