Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/16499
Назва: Финансовый учет долгосрочных активов: новые счета и объекты
Інші назви: Financial accounting of long-term assets: new accounts and objects
Автори: Щербатюк, Василий
Евдокимович, Василий
Shcherbatyuk, Vasil
Evdokimovich, Vasil
Ключові слова: рахунки бухгалтерського обліку
їх Загальний план
його структурні елементи
основна кореспонденція рахунків з відображення довгострокових активів і збитків від їх знецінення
accounting accounts
their general plan
its structural elements
the basic correspondence accounts on the reflection of long-term assets and impairment losses
Дата публікації: 2015
Видавництво: Тернопіль
Бібліографічний опис: Щербатюк, В. Финансовый учет долгосрочных активов: новые счета и объекты [Текст] / Василий Щербатюк, Василий Евдокимович // Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації : міжнар. зб. наук. праць. - 2015. - Вип. 4. - С. 53-61.
Короткий огляд (реферат): Актуальність. Важливе місце в системі фінансового обліку Республіки Молдова займають довгострокові активи. Вони роблять значний вплив на успішне здійснення поточної фінансово- господарської діяльності, що обумовлює актуальність теми даної статті. Метою статті є комплексне критичне дослідження основних елементів національної облікової системи, вироблення і аргументування пропозицій щодо поліпшення її методичних основ і якості. Методи. При написанні статті використані такі загальнонаукові методи як порівняння, аналіз, синтез, індукція, дедукція, історичний і системний підходи. Результати. У статті дана докладна економічна характеристика нових бухгалтерських рахунків для поточного відображення, контролю та аналізу залишків, рухи і знецінення довгострокових активів, а також узагальнення облікової інформації про це і прийняття на її основі оптимальних управлінських рішень. Сформульовані і обґрунтовані висновки і пропозиції щодо подальшого розвитку, вдосконаленню та практичному використанню Спільного плану рахунків та облікової системи в контексті переходу на Міжнародні стандарти фінансової звітності. Перспективи. Отримані результати сприятимуть підвищенню ефективності інформаційного забезпечення господарського управління та успішному розвитку молдавської ринкової економіки. Introduction, Purpose. An important place in the financial accounting system of the Republic of Moldova occupied by long-term assets. They have a significant impact on the successful implementation of the current financial and economic activities, which leads to the relevance of the theme of this article. The aim of the article is a comprehensive critical study of the basic elements of the national accounting system, development and argumentation of proposals to improve its methodological foundations and quality. Methods. When writing articles use scientific methods such as a comparison, analysis, synthesis, induction, deduction, historical and systematic approach. Results. The article gives a detailed economic characteristics of new business accounts for the current reflection, monitoring and analysis of residues, movement and impairment of long-lived assets, as well as summarizing account information on this and on its basis the adoption of optimal management decisions. Formulated and substantiated findings and suggestions for further development, improvement and practical application of the general chart of accounts and accounting system in the context of the transition to International Financial Reporting Standards. Discussion. The results will help to improve the efficiency of information support of economic management and the successful development of the Moldovan market economy.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/16499
Розташовується у зібраннях:Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації 2015 рік Випуск 4

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Щербатюк В..pdf141.42 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.