Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/1648
Назва: Гармонізація оподаткування: вітчизняні реалії та міжнародні орієнтири
Інші назви: Harmonization of taxation: national realities and international perspectives
Автори: Валігура, Володимир Андрійович
Valihura, Volodymyr Andriyovych
Ключові слова: оподаткування
taxation
суб’єкт оподаткування
subject of taxation
гармонізація оподаткування
taxation harmonization
податкове навантаження
tax level
перекладання податків
tax transfer
Дата публікації: 2010
Бібліографічний опис: Валігура, Володимир Андрійович. Гармонізація оподаткування : вітчизняні реалії та міжнародні орієнтири [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Володимир Андрійович Валігура. - Тернопіль : ТНЕУ, 2010. - 289 с.
Короткий огляд (реферат): АНОТАЦІЯ Валігура В. А. Гармонізація оподаткування: вітчизняні реалії та міжнародні орієнтири. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит. – Тернопільський національний економічний університет, Тернопіль, 2010. У дисертації проведено дослідження теоретичних засад гармонізації оподаткування, розроблено методичні основи узгодження інтересів суб’єктів оподаткування та запропоновано практичні рекомендації щодо реформування податкової системи України в умовах адаптації до фіскального середовища Євросоюзу. Визначено перелік суб’єктів оподаткування та обґрунтовано концептуальні засади гармонізації оподаткування внутрішньодержавному та міждержавному рівнях. Оцінено ступінь внутрішньодержавної податкової гармонізації в Україні, рівень адаптації та адаптивності вітчизняної податкової системи до фіскального середовища Євросоюзу. Встановлено й проаналізовано найважливіші дисбаланси, характерні для податкової системи України. Окреслено ефективні напрямки розвитку міждержавної податкової гармонізації та визначено пріоритети адаптації податкової системи України до умов Євросоюзу. Означено основні напрямки реформування вітчизняної податкової системи у контексті підвищення рівня внутрішньодержавної податкової гармонізації. Ключові слова: оподаткування, суб’єкт оподаткування, гармонізація оподаткування, гармонізація податків, внутрішньодержавна податкова гармонізація, міждержавна податкова гармонізація, податкове навантаження, перекладання податків. ANNOTATION Valihura V. A. Harmonization of taxation: national realities and international perspectives. – Manuscript. Thesis for a Candidate Degree in Economic Sciences on Major 08.00.08 – Money, Finance and Credit. – Ternopil National Economic University, Ternopil, 2010. In the dissertation the research of theoretical basics of taxation harmonization is conducted, and practical recommendations concerning the reformation of the taxation system of Ukraine in the conditions of adaptation to the fiscal environment of the European Union are made. The subjects of taxation are defined. Conceptual basics of taxation harmonization in general, and on the inner-state and inter-state levels are grounded. The level of inner-state taxation harmonization in Ukraine to the fiscal environment of the European Union is evaluated. The most important disbalances of the taxation system in Ukraine are figured out and analyzed. The optimal direction for developing inter-state taxation harmonization are grounded, and priorities for adaptation of Ukrainian taxation system to the European Union conditions are defined. The main directions for the reformation of taxation system of Ukraine in the context of increasing the level of inner-state taxation harmonization are proposed. Key words: taxation, subject of taxation, taxation harmonization, tax harmonization, inner-state taxation harmonization, inter-state taxation harmonization, tax level, tax transfer.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/1648
Розташовується у зібраннях:Дисертації

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Diss.doc.pdf6.38 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.