Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/1612
Назва: Модернізація бухгалтерського обліку в державному секторі України та шляхи її реалізації
Інші назви: Modernization of accounting in the public sector in Ukraine and ways of its realization
Автори: Фаріон, Антоніна Іванівна
Farion, Antonina Ivanivna
Дата публікації: 2011
Бібліографічний опис: Фаріон А. І. Модернізація бухгалтерського обліку в державному секторі України та шляхи її реалізації: автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / А. І. Фаріон ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". — К., 2011. — 246 с.
Короткий огляд (реферат): АНОТАЦІЯ Фаріон А.І. Модернізація бухгалтерського обліку в державному секторі України та шляхи її реалізації. - Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). - ДВНЗ «Київський економічний університет імені Вадима Гетьмана», Київ, 2011. Дисертація присвячена опрацюванню теоретичних засад, методологічного інструментарію, методичних та організаційних підходів до бухгалтерського обліку в державному секторі України в умовах його модернізації та визначенню шляхів її реалізації. У дисертації умотивовано заміну закріпленого у вітчизняному нормативному полі поняття «бухгалтерський облік в державному секторі» на «бухгалтерський облік в секторі загального державного управління». Розвинуто теоретичні засади бухгалтерського обліку в секторі загального державного управління через формування його мети, предмету, об'єктів, функцій та завдань. Обґрунтовано застосування методу нарахування в облікових процедурах суб'єктів загального державного управління за результатами дослідження світового облікового досвіду бюджетної сфери. Розвинуто методичні положення бухгалтерського обліку витрат та складання фінансової звітності. На цій основі сформовано проекти Національного положення (стандарту ) бухгалтерського обліку в секторі загального державного управління «Витрати» та національного положення (стандарту) фінансової звітності в секторі загального державного управління ««Подання бюджетної інформації у фінансовій звітності». Дано визначення Плану рахунків бухгалтерського обліку в секторі загального державного управління та розроблено його структуру відповідно до СДФ 2001 таМСБОДС. Удосконалено методичну та програмну складову організації забезпечення бухгалтерського обліку в секторі загального державного управління, а також організацію праці облікових працівників суб'єктів сектору загального державного управління, загалом, та головних розпорядників бюджетних коштів, зокрема. Ключові слова: модернізація бухгалтерського обліку, державний сектор, сектор загального державного управління, бухгалтерський облік, план рахунків, організація бухгалтерського обліку, національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в державному секторі. ANNOTATIN Farion A.I. Modernization of accounting in the public sector in Ukraine and ways of its realization. - Manuscript. Thesis for degree of candidate of economic sciences, specialty 08.00.09 -Accounting, Analysis and Audit (by economic activity). - SHEE "Kyiv Economic University named after Hetman," Kyiv, 2011. The thesis is devoted to working on theoretical foundations, methodological tools, methodological and organizational approaches of accounting in the public sector of Ukraine under its modernization and to identify ways of its realization. In the dissertation contain reasons change enshrined in domestic regulatory field concept of "accounting in the public sector" to "accounting in the sector of general government." Developed the theoretical basis of accounting in the sector of general government by forming its definition, purpose, object, objects, functions and tasks. Application of accrual accounting in the subjects of general government on the basis of an international research experience in the public sector. Developed methodological basis of accounting costs and financial reporting based on what projects formed national regulations (standards) of accounting in the sector of general government "expenditures" and national regulations (standards) of financial reporting in the sector of general government "" Submission of budget information in financial reporting. " Formed in
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/1612
Розташовується у зібраннях:Дисертації

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
dis.pdf1.84 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.