Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/1574
Повний запис метаданих
Поле DCЗначенняМова
dc.contributor.authorПуцентейло, Петро Романович-
dc.contributor.authorPutsenteilo, Petro Romanovych-
dc.date.accessioned2016-04-28T12:15:55Z-
dc.date.available2016-04-28T12:15:55Z-
dc.date.issued2012-
dc.identifier.citationПуцентейло, Петро Романович. Організаційно-економічне забезпечення конкурентоспроможного розвитку м'ясного скотарства України [Текст] : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.03 / Петро Романович Пуцентейло. - Тернопіль : ТНЕУ, 2012. - 454 с.uk_UA
dc.identifier.urihttp://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/1574-
dc.description.abstractАНОТАЦІЯ Пуцентейло П. P. Організаційно-економічне забезпечення конкурентоспроможного розвитку м'ясного скотарства України. - На правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеці-альністю 08.00.03 - економіка та управління національним господарством. - Терно-пільський національний економічний університет Міністерства освіти і науки, мо¬лоді та спорту України, Тернопіль, 2012. У дисертації подано результати дослідження теоретико-методологічного і на-уково-практичного забезпечення конкурентоспроможного розвитку і ефективного функціонування одного з важливих підрозділів національної економіки - м'ясного скотарства в умовах розвитку ринкових відносин в Україні. Обґрунтовано пріорите¬ти розвитку галузі м'ясного скотарства, яка виступає цілісною виробничо-господарською системою, яка об'єднує спеціалізовані підприємства з вирощування та відгодівлі великої рогатої худоби, підприємства, що забезпечують доставку і збут продукції, відтворення племінних якостей, беруть участь у науково-дослідних, про¬ектно-конструкторських і технологічних розробках з метою насичення продоволь¬чого ринку якісними м'ясом і м'ясопродуктами власного виробництва, досягнення продовольчої незалежності держави та збільшення експорту продукції Доведено, що стратегічними пріоритетними напрямами конкуренто-спроможного розвитку м'ясного скотарства мають стати: державна підтримка роз¬витку м'ясного скотарства, удосконалення породного складу тварин м'ясного на¬пряму, впровадження інноваційних технологій вирощування тварин, формування та функціонування ринку м'яса яловичини, сприяння залучення інвестицій у галузь, удосконалення системи ціноутворення. Ключові слова: конкуренція, конкурентоспроможність, конкурентоспромож¬ний розвиток, галузь м'ясного скотарства, велика рогата худоба, організаційно-економічне забезпечення, інновації, інтеграція, кластер, державне регулювання галузі. ANNOTATION Putsenteilo P.R. Organizational and economic essentials of competitive development of beef cattle breeding in Ukraine. - Manuscript. The thesis to obtain the scientific degree of Doctor of Economics in specialty 08.00.03 - Economics and Management of National Economy. - Ternopil National Economic University, Ministry of Education and Science, Youth and Sports of Ukraine, Ternopil, 2012. The thesis deals with the comprehensive research of theoretic and methodological as well as scientific and practical essentials for competitive development and efficient func¬tioning of such an important domestic economics branch as beef cattle breeding under de¬veloping market conditions in Ukraine. The author substantiated the priorities for branch development of beef cattle breeding which is assessed to be a holistic production system uniting specialized ventures, that are involved in cattle breeding and nutrition, with logistic and sales entities as well as with those ventures which provide breed regeneration, re¬search and development, project and construction, and technological support aiming to supply the food market with original high-quality meat, meat food and delicatessen, to ob¬tain domestic food-provision independence, and to increase exports. The author proved that strategic priority directions for competitive development of beef farming are assumed to be the governmental support of beef cattle breeding, beef breeds regeneration and modernization, implementation of innovative technologies for stock breeding, formation of beef market, improvement of investment climate, modernization of pricing. Key-words: competition, competitiveness, competitive development, beef cattle breeding, cattle, organizational and economic essentials, innovations, integration, cluster, governmental regulation of branch.uk_UA
dc.subjectконкуренціяuk_UA
dc.subjectcompetitionuk_UA
dc.subjectконкурентоспроможністьuk_UA
dc.subjectcompetitivenessuk_UA
dc.subjectконкурентоспромож¬ний розвитокuk_UA
dc.subjectcompetitive developmentuk_UA
dc.subjectгалузь м'ясного скотарстваuk_UA
dc.subjectbeef cattle breedinguk_UA
dc.subjectвелика рогата худобаuk_UA
dc.subjectcattleuk_UA
dc.subjectорганізаційно-економічне забезпеченняuk_UA
dc.subjectorganizational and economic essentialsuk_UA
dc.subjectінноваціїuk_UA
dc.subjectinnovationsuk_UA
dc.subjectінтеграціяuk_UA
dc.subjectintegrationuk_UA
dc.titleОрганізаційно-економічне забезпечення конкурентоспроможного розвитку м'ясного скотарства Україниuk_UA
dc.title.alternativeOrganizational and economic essentials of competitive development of beef cattle breeding in Ukraineuk_UA
dc.typeThesisuk_UA
Розташовується у зібраннях:Дисертації

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
dis_Пуцентейло П.Р..pdf3.66 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.