Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/15618
Назва: Управління виробничо-технологічним ризиком у проектах збирання цукрових буряків
Інші назви: Production-technological risk management in the projects of sugar beets harvesting
Автори: Спічак, Валерій Степанович
Spichak, V. S.
Ключові слова: цукрові буряки
проектне середовище
події
ризик
технічне оснащення
моделювання
управління
ефективність
Дата публікації: 2010
Бібліографічний опис: Спічак, Валерій Степанович Управління виробничо-технологічним ризиком у проектах збирання цукрових буряків [Текст] : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.22 / Спічак Валерій Степанович ; Львів. нац. аграр. ун-т. - Л., 2010. – 222 с.
Короткий огляд (реферат): АНОТАЦІЯ Спічак В. С. Управління виробничо-технологічним ризиком у проектах збирання цукрових буряків. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.22 – управління проектами та програмами. – Львівський національний аграрний університет, Львів, 2010. Розглядаються питання управління виробничо-технологічним ризиком проектів збирання цукрових буряків на підставі дослідження закономірностей та ризику інтегрованих функціональних показників цих проектів внаслідок узгодження обсягу, темпу та часу початку бурякозбиральних робіт із стохастичним розвитком агрометеорологічної та предметної складових проектного середовища. Розроблені нові методи, моделі та методики, які уможливлюють врахування особливостей ймовірного характеру агрометеорологічної та предметної складових проектного середовища, ризику настання базових подій щодо якісної та кількісної зміни предметних умов, їх причинно-наслідкових зв’язків, а також сукупної дії множини чинників ефективності проектів збирання цукрових буряків. Отримано, проаналізовано та узагальнено результати виробничих спостережень і комп’ютерних експериментів. Встановлено вплив часу початку бурякозбиральних робіт на закономірність зміни та ризик інтегрованих функціональних показників проектів збирання цукрових буряків із заданими технічним оснащенням та виробничою програмою, а також доведено можливість управління виробничо-технологічним ризиком на підставі оптимального часу початку цих робіт. Розроблено алгоритм інформаційно-аналітичної системи управління виробничо-технологічним ризиком, кількісно оцінено ризик оптимального часу початку бурякозбиральних робіт та інтегрованих функціональних показників проектів збирання цукрових буряків для агрокліматичних умов Вол.-Волинського району Волинської області. Ключові слова: цукрові буряки, проектне середовище, події, ризик, технічне оснащення, моделювання, управління, ефективність. ANNOTATION Spichak V. S. The production-technological risk management in the projects of sugar beets harvesting. – Manuscript. Thesis for candidate degree in the field of technical sciences. Speciality 05.13.22 – management by projects and programs. Lviv National Agrarian University, Lviv, 2010. The questions of production and technological risks management in projects of sugar beet harvesting are considered on the basis of research of the regularities and risk of the integrated functional indices of these projects due to coordination of the harvesting work start time and the stochastic development of the meteorology and substantive components of the project environment. The new methods, models and procedures are developed that considered following peculiarities of probable features of the meteorology and substantive components of the project environment, risk of basic events as to qualitative and quantitative changes in substantive terms, their causal effect and the total influence of effectiveness factors in the sugar beets harvesting project. The results of production observation and computer experiments are obtained, analyzed and summarized. The influence of the starting time of beet harvesting on the functional changes and risk of integrated functional indices of sugar beets harvesting projects are determined and the possibility of production-technological risk management on the base of optimum value grounding are proved. The information-analytical system algorithm of production-technological risk management is created. The risk of optimal work start time of beet harvesting are quantified as well the integrated functional effectiveness indices of sugar beet harvesting projects for agro-climatic conditions of the Volodymyr-Volyn district in Volyn region. Key words: sugar beets, project environment, events, risk, technical providing, simulation, management, efficiency.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/15618
Розташовується у зібраннях:Дисертації

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
dis.PDF3.25 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.