Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/1549
Назва: Облік, аналіз і контроль витрат у житловому будівництві
Інші назви: Accounting, analysis and cost control in house building
Автори: Римар, Галина Адамівна
Rymar, Galyna Adamivna
Ключові слова: витрати
costs
облік
accounting
собівартість житла
cost of house building
аналіз
control
джерела фінансування
sources of financing
суб'єкти будівельного процесу
subjects of the construction process
житлове будівництво
Дата публікації: 2014
Бібліографічний опис: Римар, Галина Адамівна. Облік, аналіз і контроль витрат у житловому будівництві [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Галина Адамівна Римар. - Тернопіль : ТНЕУ, 2014. - 214 с.
Короткий огляд (реферат): АНОТАЦІЯ Римар Г. А. Облік, аналіз і контроль витрат у житловому будівництві. - Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз і аудит (за видами економічної діяльності). - Тернопільський національний економічний університет Міністерства освіти і науки України, Тернопіль, 2014. Досліджено теоретико-методичні аспекти обліку витрат будівельних підприємств України. Уточнено економічну сутність поняття «витрати у будівництві» та їх класифікацію у житловому будівництві у системі обліку. Встановлено вплив методики відображення витрат у бухгалтерському обліку на формування цінової політики будівельного підприємства. Визначено принципи і правила формування витрат в умовах застосування різних організаційно-правових форм будівництва житла в контексті нових фінансово-кредитних механізмів фінансування житлового будівництва. Розроблено рекомендації щодо вдосконалення форм первинних документів та регістрів з обліку витрат будівельного підприємства, запропоновано нові форми управлінської звітності з метою посилення контролю за достовірністю показників витрат. У роботі запропоновано схему аналізу та контролю витрат і собівартості у житловому будівництві з урахуванням окремих етапів будівництва та характеру взаємовідносин суб'єктів будівельного процесу. Ключові слова: витрати, облік, собівартість житла, аналіз, контроль, джерела фінансування, суб'єкти будівельного процесу, житлове будівництво. ANNOTATION Rymar G. A. Accounting, analysis and cost control in house building. – Manuscript. Thesis for obtaining of scientific degree of Candidate of Economic sciences on speciality 08.00.09 – accounting, analysis and auditing (by the types of economic activity). – Ternopil National Economic University Ministry of Education and Science of Ukraine, Ternopil, 2014. There was suggested the theoretical-methodological aspects of cost accounting on building enterprises in Ukraine. The economic definition "building costs" and their classification in the accounting and management system are improved. The influence of introduced order cost accounting company on pricing policy forming of building company is proposed. The principles and rules of building costs in application of different legal forms in house building condition in the context of new financial and credit mechanisms for financing of enterprise activity are given. There was developed the recommendations of improving the primary forms and consolidated registers of cost accounting and new forms of management reporting for high lever control over the building enterprise activity. The author developed the scheme of cost control and costing process in housing building with individual construction stages and building relationships character. Key words: costs, accounting, cost of house building, analysis, control, sources of financing, subjects of the construction process.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/1549
Розташовується у зібраннях:Дисертації

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
dis.pdf2.32 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.